Thủ tướng yêu cầu thu hồi 100% nhà ở công vụ sai mục đích, đối tượng

Thủ tướng yêu cầu quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà công vụ, thu hồi 100% nhà ở công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, hết thời gian sử dụng.

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021.
Mục tiêu là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tạo nguồn mực để phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.
Thu tuong yeu cau thu hoi 100% nha o cong vu sai muc dich, doi tuong
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 
Kiên quyết thu hồi tài sản sử dụng sai mục đích, hạn chế mua xe ô tô công đắt tiền
Đáng chú ý, trong chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021, Thủ tướng đặt ra nhiều yêu cầu, chỉ tiêu tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Trong đó nêu rõ, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, nhà ở công vụ phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà công vụ, thu hồi 100% nhà ở công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, hết thời gian sử dụng.
Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công, xử lý nghiêm các sai phạm.
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doah, liên doanh, liên kết trong trường hợp được pháp luật cho phép. Kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết sai quy định.
Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc theo đúng quy định của phảp luật, tránh lảm thất thoát, lãng phí tài sản.
Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu thực hiện mua sắm ôtô công theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Hạn chế mua ôtô công và trang thiết bị đắt tiền. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán ôtô công, tổ chức sắp xếp xe công đúng tiêu chuẩn, định mức của Chính phủ.
Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các địa phương theo Chỉ thị 12. Việc đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định.
Hạn chế tối đa chi tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội
Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, trong năm 2021, thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được Quốc hội thông qua.
Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách. Hạn chế tối đa chi tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài, phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19.
Cắt giảm 100% chi tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng, trừ các công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của địa phương.
Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học. Không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện. 
Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, y tế…
Cùng với đó, chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021 cũng đề ra nhiều mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực: quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động của cán bộ, công chức, viên chức…
>>> Mời độc giả xem thêm video Phá thành công vụ "tuồn" gần 30.000 tỷ ra nước ngoài

Nguồn: VTV TSTC

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)