Thi tuyển cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 4 bài thi bị sửa điểm

Trong kỳ thi tuyển cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra về quản lý, tuyển dụng công chức và bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).
Tại thời điểm thanh tra, còn 11 đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ hoàn toàn có số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vượt số lượng được Bộ KH&ĐT giao; 2 đơn vị có 4 lao động hợp đồng 68 được hưởng lương ngạch chuyên viên và tương đương, 4 đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng 68 không đúng loại công việc.
Thi tuyen can bo cua Bo Ke hoach va Dau tu: 4 bai thi bi sua diem
 
Tại Văn phòng Bộ KH&ĐT còn 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
Trong tuyển dụng công chức, viên chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cho hay Bộ KH&ĐT năm 2017 đã ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức một kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 332 người. 5 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong đó có Tổng cục Thống kê tổ chức 5 kỳ thi tuyển viên chức, kết quả tuyển dụng được 64 người.
Tuy nhiên, theo Thanh tra Bộ Nội vụ, vẫn còn 4 đơn vị quy định điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chưa phù hợp với quy định của pháp luật; yêu cầu của vị trí tuyển dụng không phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; bổ sung điều kiện dự thi nhưng không báo cáo Bộ KH&ĐT xem xét, phê duyệt; có hồ sơ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí nhưng vẫn được Hội đồng thi tuyển đánh giá đạt và được dự thi.
Bên cạnh đó, việc tổ chức kỳ thi thực hiện chưa đúng quy định về thời gian nhận hồ sơ, nội dung thông báo tuyển dụng, thời gian thành lập Hội đồng tuyển dụng.
Đặc biệt, trong việc chấm thi, tổng hợp điểm, có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng, trong đó có 1 trường hợp đã thôi việc từ tháng 1/2018 và 3 trường hợp thôi việc từ tháng 7/2019.
Cũng theo kết luận thanh tra, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của 825 hồ sơ công chức, viên chức hiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho thấy còn 4 trường hợp lãnh đạo cấp Vụ và tương đương chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có đủ chứng chỉ và 25 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ C.
Hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương có 16 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ; 5 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 2 trường hợp thiếu chứng chỉ tin học theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ (các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc Tổng cục Thống kê).
Có đơn vị không thực hiện kê khai lý lịch theo mẫu và khai tài sản khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 4 lãnh đạo cấp phòng nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương; hồ sơ 2 lãnh đạo cấp phòng không có tài liệu thể hiện việc tuyển dụng theo quy định; 1 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng KH&ĐT chỉ đạo chấm dứt số lao động hợp đồng đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Văn phòng Bộ; bố trí lao động hợp đồng 68 làm đúng loại công việc, hưởng lương theo quy định.
Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu tiêu chuẩn phải cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019.
Cơ quan thanh tra kiến nghị Bộ KH&ĐT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để những tồn tại, hạn chế để có hình thức xử lý phù hợp.
Theo Anh Thư/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)