Thanh tra Sở chỉ thẳng sai phạm của Điện lực Hải Dương

Thanh tra Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương đã chỉ thẳng những sai phạm của Điện lực Hải Dương liên quan đến sử dụng đất không đúng mục đích...

Tự tiện cắt trụ sở cho thuê văn phòng
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Điện lực Hải Dương) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, thời gian qua đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương chỉ rõ một số sai phạm liên quan đến sử dụng đất đai sai mục đích.
Cụ thể, trong Kết luận thanh tra số 04/KL-STNMT của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương do Giám đốc Sở Vũ Ngọc Long ký tên về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường nêu rõ nhiều sai phạm của Điện lực Hải Dương, cụ thể:
Điện lực Hải Dương hiện đang quản lý 375.451 m2 đất trong đó 42.598 m2 đất được UBND tỉnh Hải Dương cho thuê làm trụ sở chính (33 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương) và 12 chi nhánh điện trên địa bàn các huyện, thị xã, khu phụ trợ (trong đó trụ sở Chi nhánh điện TP Hải Dương tại phường Tứ Minh và chi nhánh điện huyện Bình Giang chưa có GCNQSD đất); 17.313 m2 đất sử dụng cho 22 tổ điện, nhà trực sửa chữa điện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; 130.879 m2 đất được UBND tỉnh Hải Dương giao không thu tiền sử dụng đất để xây dựng 1945 điểm trạm, máy biến áp (tuy nhiên đến nay, công ty không cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ); 184.661m2 được UBND tỉnh giao không thu tiền sử dụng đất để xây dựng chân cột điện (Công ty không có các hồ sơ về đất đối với các dự án chân cột điện trước năm 2000).
 Đến nay một số đơn vị vẫn đang thuê trụ sở Điện lực Hải Dương để kinh doanh. Ảnh Hải Ninh.
Đặc biệt, Kết luận Thanh tra nêu rõ những vi phạm như Điện lực Hải Dương đã cho 4 đơn vị khác thuê lại 599m2 đất, văn phòng làm việc không đúng với mục đích sử dụng đất được UBND tỉnh Hải Dương cho thuê, cụ thể: Cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Dương thuê 81m2 tại trụ sở chính (số 33 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương) để làm văn phòng giao dịch, thời hạn đến ngày 1/5/2017. Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL - Chi nhánh Hải Dương thuê 198m2 tại Trung tâm Thí nghiệm điện thời hạn đến ngày 1/5/2017, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương thuê 70m2 tại trụ sở Chi nhánh điện Chí Linh, thời hạn đến ngày 11/10/2017 và Chi nhánh Viettel Hải Dương thuê khoảng 250m2 tại Tổ điện Phả Lại để lắp đặt trạm thông tin di động và các thiết bị viễn thông…
Ngoài ra, kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ, có thời gian dài, Điện lực Hải Dương không sử dụng, cho cá nhân trong ngành quản lý, sử dụng 906m2 đất và tài sản trên đất tại vị trí Tổ điện Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh trông xe ô tô, không đúng mục đích của ngành điện. Ngoài ra, Điện lực Hải Dương còn san lấp, sử dụng 408,5m2 đất ao làm sân tại Tổ điện Cẩm Giàng từ năm 2012, nhưng không có thủ tục theo quy định. Điện lực Hải Dương chưa được cấp sổ đỏ đối với 07 thửa đất được UBND tỉnh này cho thuê hoặc giao từ trước năm 2014...
Cùng với đó, Điện lực Hải Dương không thực hiện dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất cột điện trên diện tích 8.635m2 đất được UBND tỉnh Hải Dương cho thuê năm 2008 tại thị trấn Phả Lại nhưng không báo cáo, tự sử dụng một phần nhà 3 tầng đã có từ trước trên diện tích này cho Tổ điện Phả Lại dùng không đúng mục đích, cho thuê gây lãng phí nhiều năm đối với diện tích còn lại. Không có phương án sử dụng đất sau khi ngành điện không hoạt động trong lĩnh vực viễn thông hoặc sử dụng đất lãng phí tại một số chi nhánh điện, như: Chi nhánh điện Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách…Chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với diện tích 8.898m2 trong tổng số 9.624,9m2 đất được UBND tỉnh Hải Dương cho thuê năm 2014-2015 để xây dựng các trạm biến áp, chân cột điện (chưa ký hợp đồng thuê đất đối với Sở TN&MT, chưa được cấp GCNQSD đất theo quy định).
Kết luận Thanh tra Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương cũng chỉ ra một số tồn tại trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Điện lực Hải Dương như triển khai thi công, đưa vào hoạt động 39 dự án, công trình năm 2014-2015 nhưng chưa có thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định. Quan trắc thiếu vị trí đối với khu phụ trợ Đồng Niên, quan trắc không đủ tần suất với 10 trạm biến áp 110kV. Năm 2014, không quan trắc 2 trạm biến áp 110kV Ngọc Sơn, Nhị Chiều... Chưa nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tại các vị trí không mua nước sạch của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương.
Lãnh đạo Điện lực Hải Dương thừa nhận kết luận Thanh tra đúng sự thật
Từ kết luận Thanh tra trên, Sở Tài nguyên Môi trường Hải Dương yêu cầu Điện lực Hải Dương: Thứ nhất, nghiêm túc rút kinh nghiệm do những thiếu sót, vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường được phát hiện thông qua đợt thanh tra. Thứ 2, rà soát toàn bộ các vị trí, địa điểm sử dụng đất địa bàn báo cáo Sở TN&MT các vị trí chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất, giao đất... Thứ 3, rà soát báo cáo UBND tỉnh, Sở KHĐT, Sở TN-MT về phương án sử dụng đất đối với những phần đất Công ty được thuê để phục vụ dự án đầu tư hoặc kinh doanh lĩnh vực viễn thông nhưng đến thời điểm thanh tra chưa có phương án sử dụng cụ thể. Thứ 4, khẩn trương liên hệ Sở TNMT, phòng TNMT các huyện, thị xã, Thành phố để được hướng dẫn thực hiện, hoàn thiện các thủ tục về bảo vệ môi trường cho các dự án, công trình đã triển khai thi công, đưa vào sử dụng nhưng chưa có thủ tục về bảo vệ môi trường. Thứ 5, kiểm tra rà soát các vị trí, địa điểm xả nước thải. Thứ 6, chấm dứt các hợp đồng cho thuê lại đất, văn phòng làm việc. Nghiêm cấm việc tự ý cho thuê lại đất, tài sản gắn liền với đất không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thứ 7, liên hệ Sở TN&MT để làm các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đối với đất ao, diện tích 408,5m2 tại Tổ điện Cẩm Giàng, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giàng đã sử dụng làm sân từ năm 2012.
 Kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Hải Dương (Ảnh: Hải Ninh).
Kết luận thanh tra nêu rõ yêu cầu Điện lực Hải Dương thực hiện nghiêm các yêu cầu trên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản và gửi các tài liệu chứng minh về Sở Tài nguyên Môi trường (qua Thanh tra Sở) trước 30/6/2016. Sau thời gian này, Sở TNMT sẽ kiểm tra việc thực hiện của công ty, xử lý nghiêm vi phạm nếu công ty không thực hiện hoặc có các vi phạm phát sinh.
Tuy nhiên, kể từ khi ban hành kết luận trên đến nay, theo quan sát của PV Kiến Thức ngày 28/10, tại khu vực trụ sở chính của Điện lực Hải Dương (33 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Dương vẫn đang sử dụng để thực hiện giao dịch. Tương tự, tại Trung tâm Thí nghiệm điện, Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL - Chi nhánh Hải Dương hiện vẫn đang sử dụng.
Trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo điện lực Hải Dương thừa nhận nội dung kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương là đúng sự thật.
Hải Ninh

Bình luận(0)