Thanh tra kết luận nhiều sai phạm trong tuyển dụng tại UB Chứng khoán NN

Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận nhiều sai phạm trong tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận Thanh tra số 360/TB-TTBNV về thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo quản lý… của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài Chính). Trong thông báo kết luận này, Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Thanh tra ket luan nhieu sai pham trong tuyen dung tai UB Chung khoan NN
Vẫn còn sai phạm trong tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo quản lý…tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Nguồn ảnh: Báo Đầu tư. 
Vẫn còn nhiều sai phạm
Về thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng công chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ: “Trong quá trình tổ chức thi tuyển còn tồn tại hạn chế như thời điểm thành lập hội đồng tuyển dụng trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển, một số bài thi không ghi rõ họ tên của 2 cán bộ chấm thi, còn sai sót trong chấm điểm môn Ngoại ngữ và tổng hợp điểm”.
Về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, qua kiểm tra 83 hồ sơ công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ trong giai đoạn thanh tra (40 hồ sơ công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, 43 hồ sơ công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng) cho thấy: “Có hai công chức thiếu trình độ cao cấp lý luận chính trị, 43 công chức thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị, 5 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 2 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C, 8 công chức thiếu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo”.
“Việc tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo để thống nhất chủ trương giới thiệu phương án nhân sự, sau đó đơn vị có công chức được bổ nhiệm mới đề nghị về chủ trương thực hiện chưa hoàn toàn phù hợp với quy định về trình tự bổ nhiệm”, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết.
Về số lượng cấp phó, theo Thanh tra Bộ Nội vụ, thời điểm kiểm tra, Vụ Hợp tác Quốc tế và Vụ Giám sát thị trường chứng khoán có 4 Phó Vụ trưởng (vượt 1 người/vụ) so với Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
“Trong đó, một Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đang đi nước ngoài theo chế độ phu nhân ngoại giao và một Phó vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán đang xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân”, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết.
Về tiêu chuẩn ngạch công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ, còn 5 công chức giữ ngạch chuyên viên thiếu chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước.
Mời độc giả xem video: Bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND như thế nào? - Nguồn: VTV:
Về đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết: “Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cử trên một nghìn lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài. Đến thời điểm thanh tra, có 3 công chức được cử đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại Australia, sau khi học xong các công chức có đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân nhưng chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý do liên quan đến việc bồi thường kinh phí đào tạo”.
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng cho biết, có một viên chức làm công tác văn thư nhưng không có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
Kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân tổ chức
Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan đến các hạn chế, thiếu sót đã nêu trong Kết luận Thanh tra.
Thực hiện đúng các quy định pháp luật về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức, đào tạo, bồi dưỡng công chức và công tác văn thư, lưu trữ.
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị: “Sắp xếp, bố trí đúng số lượng cấp phó Vụ trưởng của Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Giám sát thị trường chứng khoán”.
“Xem xét việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc xếp lại ngạch đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu”, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị.
Hải Ninh

Bình luận(0)