Thanh Hóa hủy các quyết định bổ nhiệm “bừa” cán bộ tại Sở Nông nghiệp

(Kiến Thức) - UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này thu hồi các quyết định bổ nhiệm “bừa” cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc ông Lê Như Tuấn - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm “bừa” nhiều cán bộ trước khi nghỉ hưu, ngày 15/6, UBND tỉnh đã có văn bản thu hồi, bãi bỏ 4 quyết định bổ nhiệm; quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ sai quy định tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tình này.
Theo Tuổi Trẻ, thì UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc bổ nhiệm bà Lê Thị Bình - Phó trưởng phòng dịch hại cây lâm nghiệp thuộc Chi cục bảo vệ thực vật, giữ chức vụ phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật khi chưa có trong quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật, chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên trở lên, đang là viên chức là chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định tại quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh Tuổi Trẻ. 
Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng trạm thú y thành phố Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục thú y khi chưa có trong quy hoạch chức danh Phó chi cục trưởng Chi cục thú y, chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và chứng chí quản lý Nhà nước ngạch chuyên trở lên, đang là viên chức là chưa bảo đảm điêu kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định của UBND tỉnh.
Việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Chất - Chuyên viên Phòng trồng trọt, dưới 45 tuổi không có bằng đại học chính quy, giữ chức vụ phó trưởng phòng trồng trọt Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chưa được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc sở là chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của UBND tỉnh.
Việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Vãn Tâm - Chuyên viên Phòng trồng trọt giữ chức phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật trước đó bị kỷ luật cách chức giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng Thọ Xuân do vi phạm rất nghiêm trọng các quy định về phòng, chống tham nhũng, vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008; quy trình bổ nhiệm không đảm bảo đúng theo quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của UBND tỉnh.
Ngoài các trường hợp nêu trên, trong thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2017, ông Lê Như Tuấn còn bổ nhiệm nhiều trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên theo quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức của UBND tỉnh.
Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động rà soát và cử số công chức, viên chức nêu trên đi học chương trình trung cấp hoặc cao cấp lý luận chính trị để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định.
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, tham mưu, quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý phòng, ban, đơn vị trực thuộc không đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thu hồi, bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm và quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm, bà Lê Thị Bình, bà Nguyễn Thị Lan, ông Trịnh Văn Chất.
Đồng thời yêu cầu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và công chức có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2017.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2018.
K.H

Bình luận(0)