Sai phạm “khủng” tại Tập đoàn Than-Khoáng sản VN: Cá nhân nào bị “sờ gáy“?

(Kiến Thức) - Tổng số tiền qua thanh tra phát hiện tại Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam có sai phạm, cần kiến nghị xử lý 14.882,409 tỷ đồng và gần 6,7 triệu m2 nhà, đất.

Ngày 16/1/2018, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Thông báo Kết luận số 84/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và một số đơn vị thành viên giai đoạn 2010-2015. Thông báo kết luận này chính là kết luận số 2810/KL- TTCP.
Theo kết luận số 2810, TTCP cho rằng, hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc TKV ban hành các cơ chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phù hợp thực tế và quy định.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, TKV và các đơn vị thành viên chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phát sinh nhiều chi phí bất hợp lý, tăng giá thành sản xuất, giảm lợi nhuận, thất thu ngân sách Nhà nước…Tổng số tiền qua thanh tra phát hiện có sai phạm, cần kiến nghị xử lý 14.882,409 tỷ đồng và gần 6,7 triệu m2 nhà, đất. Trong số 14.882,409 tỷ đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các Bộ Ngành và TKV chủ trì xử lý.
Theo thông tin từ Tập đoàn TKV, trong giai đoạn 2010 đến 2015, TKV đã có 3 Tổng giám đốc trong từng thời kỳ. Cụ thể, giai đoạn 6/2007 đến 2/2011, ông Trần Xuân Hòa làm TGĐ TKV, giai đoạn 3/2011 đến 6/2014, chức vụ này do ông Lê Minh Chuẩn đảm nhiệm, giai đoạn 9/2014 đến nay, ông Đặng Thanh Hải làm Tổng giám đốc.
Có khả năng những người này sẽ bị xử lý trách nhiệm khi cơ quan điều tra vào cuộc. Trong thông báo của mình, TTCP đã kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan điều tra tiếp nhận hồ sơ xem xét, điều tra, xử lý trách nhiệm đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại TKV và một số doanh nghiệp.
 Ảnh minh họa.
Kết luận thanh tra đã điểm những sai phạm và chỉ rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc và Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Theo đó, trong vụ việc TKV đầu tư vào Công ty Southern Mining Co., Ltd số tiền 4,3 triệu USD, tương đương 77,6 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra không hiệu quả, khả năng mất toàn bộ vốn đã đầu tư, TTCP chỉ rõ việc HĐQT TKV và ông Doãn Văn Quang – Phó TGĐ không chấp hành các quy định về pháp luật đầu tư, ký thỏa thuận mua cổ phần và chuyển tiền góp vốn khi chưa khảo sát kỹ về địa chất, chưa phân tích đầy đủ tính khả thi và hiệu quả đầu tư, báo cáo kết quả khảo sát không đúng thực tế… mất toàn bộ vốn đầu tư 77,6 tỷ đồng.
HĐTV và TGĐ TKV cũng phải chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, thực hiện công tác điều tra, khảo sát để trên cơ sở đó lập, thẩm định phương án đầu tư không sát đúng, không khả thi và không hiệu quả về một số khoản đầu tư tại Lào và Campuchia.
TTCP chỉ rõ, do công tác điều tra, khảo sát không hiệu quả, dẫn đến nguy cơ mất vốn toàn bộ vốn đã đầu tư tại các dự ấn gồm đầu tư thành lập Công ty liên doanh Stung Treng để khai khoáng tại Campuchia 111,5 tỷ đồng. Đầu tư tại Công ty liên doanh Alumina Campuchia thăm dò mỏ Bauxite 184,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Vinacomin Lào để khai thác mỏ muối 37,9 tỷ đồng và Dự án Mỏ sắt Phu Nhuon, Lào 69 tỷ đồng. Tổng công các dự án là 303,1 tỷ đồng.
HĐTV, TGĐ TKV chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc xây dựng, phê duyệt phương án đầu tư, quyết định chủ trương góp vốn cổ phần, sử dụng nguồn vốn không đúng quy định để đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính, dẫn đến không có hiệu quả, nguy cơ mất vốn như tại Công ty CP vận tải thủy – Vinacomin lỗ lũy kế 140,3 tỷ, tổng nợ phải trả 446,4 tỷ đồng, không còn khả năng thanh toán nợ ngắn hạn; Công ty CP Đóng tàu Sông Ninh nợ TKV không còn khả năng thu hồi 52,5 tỷ, Công ty CP Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà mất vốn 47,8 tỷ đồng.
TGĐ TKV và các doanh nghiệp (Công ty CP Xi măng Hữu nghị Phú Thọ, Công ty CP Xi măng Hà Giang, Công ty CP Bình Nguyên) vi phạm các điều khoản của hợp đồng kinh tế dẫn đến bị chiếm dụng vốn, không còn khả năng thu hồi, phát sinh nợ khó đòi nguy cơ mất vốn trị giá 30 tỷ đồng. Đầu tư thành lập Công ty CP Crômmit Cổ Định Thanh Hóa không hiệu quả, gây lãng phí 436,9 tỷ.
Việc đầu tư khoản khác nhưng không có sự điều tra khảo sát kỹ để lập thẩm định, phê duyệt dự án, quyết định đầu tư phù hợp với thực tế dẫn đến lỗ mất vốn 303,1 tỷ. Nghiệm thu, thanh toán khối lượng thuê ngoài vận chuyển đất đá tại hai công ty than Đèo Nai và Cao Sơn, vi phạm quy định về đăng kiểm trọng tải xe với tổng khối lượn hơn 43 triệu m3 trị giá 347, 6 tỷ đồng…
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)