Quy chế làm việc của Ban kiểm phiếu Đại hội Đảng XII

(Kiến Thức) -  Ban kiểm phiếu Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội Đảng 12) gồm 25 thành viên, do Phó Trưởng ban thường trực Ban dân vận TƯ Nguyễn Thế Trung làm Trưởng ban.

Đúng 10h10 sáng nay (26/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội Đảng 12) đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khoá XII tại Hội trường. Phiên bỏ phiếu được điều hành bởi Tổng bí thư, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội Nguyễn Phú Trọng.
Quy che lam viec cua Ban kiem phieu Dai hoi Dang XII
 Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: TTXVN.
Danh sách bầu cử được lập thành hai bảng riêng dành cho ủy viên trung ương chính thức và ủy viên trung ương dự khuyết. Trong đó, bảng chính thức có 220 ứng cử viên để các đại biểu bầu ra 180 ủy viên trung ương chính thức, được xếp theo hai khối trung ương và khối tỉnh, thành. Bảng dự khuyết gồm 26 ứng cử viên để bầu 20 ủy viên trung ương dự khuyết.
Các ứng cử viên được xếp thứ tự theo vần ABC kèm trích ngang lý lịch. Danh sách này là để đại biểu nghiên cứu, còn phiếu bầu cử chỉ ghi số thứ tự, họ và tên để đại biểu không đồng ý ai thì gạch giữa cả dòng chữ họ và tên người đó.
10h25, việc bỏ phiếu kết thúc. Các thành viên ban kiểm phiếu đã bắt tay vào công tác kiểm đếm số phiếu đã được các đại biểu bỏ vào thùng.
Sau thủ tục bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử. Cuối giờ chiều nay sẽ công bố kết quả bầu cử.
Trước đó, chiều 25/1, Đại hội Đảng lần thứ XII  đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm 25 thành viên, do ông Nguyễn Thế Trung - Phó Trưởng ban thường trực Ban dân vận Trung ương làm Trưởng ban để thực hiện công tác kiểm phiếu trong quá trình bầu cử tại Đại hội.
Công việc đầu tiên của Ban Kiểm phiếu Đại hội XII để chuẩn bị cho việc bầu cử Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII tại Đại hội là kiểm phiếu của đại biểu biểu quyết các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII.
Sau khi có danh sách bầu cử chính thức Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII và đại biểu tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng vào Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII.
Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
(Trích Điều 7, Chương II trong Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng)

1- Ban kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức trong đại hội đại biểu, hoặc một số đảng viên chính thức trong đại hội đảng viên không có tên trong danh sách bầu cử.

Số lượng ban kiểm phiếu ở đại hội các cấp do đoàn chủ tịch đại hội lựa chọn, giới thiệu; đại hội biểu quyết thông qua.
2- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: 
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu (hoặc theo đoàn đại biểu), kiểm số phiếu phát ra và phiếu thu về báo cáo đại hội, kiểm phiếu bầu.
- Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong đại hội.
- Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với đoàn chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho đoàn chủ tịch đại hội để bàn giao cho cấp uỷ khoá mới lưu trữ theo quy định.
Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là đại biểu đại hội.
Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc. 
T.V

Bình luận(0)