Ông Lê Vinh Danh nhận mức lương “khủng”: Bộ Nội vụ nói gì?

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, mức cụ thể chi hợp lý hay không thì Bộ Nội vụ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xem xét kỹ con số cụ thể, có phù hợp quy định theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính hay không.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 30/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề về quy định của pháp luật đối với việc trả lương đối với ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đối với đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường đại học nói riêng thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 16/2015 của Chính phủ. Còn tự chủ về tổ chức bộ máy thực hiện theo Nghị định 120 vừa ký trong tháng 10 vừa rồi; tự chủ nhân sự thực hiện theo Nghị định 106/2020. Hiện nay đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo 3 nghị định này.
Cụ thể đối với trường Đại học Tôn Đức Thắng, nếu tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư thì thực hiện theo Nghị định 16 quy định rất chi tiết, nguồn thu từ ngân sách, hoạt động sự nghiệp như thế nào và chi ra sao, đã quy định rất rõ.
Ong Le Vinh Danh nhan muc luong “khung”: Bo Noi vu noi gi?
 Ông Lê Vinh Danh.
Theo tinh thần Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về định hướng cải cách tiền lương thì các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư thì áp dụng cơ chế quản trị, trả lương như doanh nghiệp. Như vậy việc trả lương là theo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về thu chi trong Nghị định 16.
“Còn mức cụ thể hợp lý hay không hợp lý thì Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xem xét kỹ con số cụ thể như thế nào, xem có phù hợp với Nghị định 16 và hướng dẫn của Bộ Tài chính hay không”, - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho hay.
Tại buổi họp báo ngày 23/10, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã thông tin về việc xử lý kỷ luật Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh. Theo đó, ngày 21/10, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1507 thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh.
Liên quan đến việc chi trả lương tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, việc chi trả lương, thu nhập cán bộ, giảng viên, nhân viên chưa đảm bảo công khai, minh bạch, có chênh lệch lớn trong phân phối thu nhập giữa Hiệu trưởng, Trợ lý Hiệu trưởng với các Phó Hiệu trưởng và phần lớn cán bộ, giảng viên, nhân viên.
Cụ thể, lương bình quân tháng 9/2020 của Nhà trường như sau: Viên chức giảng dạy: 23.744.906 đồng; viên chức hành chính: 22.553.010 đồng; lao động giản đơn: 13.415.033 đồng; trong khi lương của đồng chí Lê Vinh Danh là: 556.144.353 đồng; của Trợ lý Hiệu trưởng là: 255.457.917 đồng; của người được giao phụ trách Trường: 72.747.959 đồng.
Tuy nhiên, mới đây, trao đổi với báo chí, ông Lê Vinh Danh cho biết, trung bình mỗi tháng ông nhận thu nhập 407 triệu đồng. Sau khi đóng thuế và các khoản khác theo quy định thì số tiền ông thực lãnh chỉ khoảng 286 triệu.
Riêng về khoản 556 triệu của các tháng 6, 7, 8 là do dịch Covid-19 nên lương tháng 3, 4 nhà trường trả chậm một phần và bổ sung vào các tháng sau. Do đó, trong 3 tháng này, ngoài mức lương chính, ông Danh được nhận khoản thu nhập trả chậm của tháng 3 và 4 nên tổng thu nhập lên 556 triệu đồng/tháng.
Ông Lê Vinh Danh khẳng định, thu nhập thực lãnh hơn 280 triệu của ông là hợp lý vì trong trường ông làm việc nhiều nhất, gấp 10-30 lần so với những người khác, chưa kể phải chịu trách nhiệm mọi việc.
Cũng theo ông Danh, trường Đại học Tôn Đức Thắng trả thu nhập cho cán bộ giảng viên không theo chức danh nghề nghiệp mà theo vị trí công việc và số đầu việc họ phụ trách, khối lượng công việc, hiệu quả sản phẩm đầu ra. Cùng một chức danh nghề nghiệp nhưng khác nhau về số lượng sản phẩm đầu ra thì thu nhập cũng chêch lệch.
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định công thức tính lương, các tiêu chí tính lương và cách tính lương đã có trong quy chế chi tiêu nội bộ và đã được Hội đồng trường duyệt và hàng năm có bổ sung cũng được duyệt. Về công khai, minh bạch là ai cũng biết quy chế chi tiêu nội bộ, cách tính lương và cuối năm đều báo cáo ở Hội nghị giảng viên, viên chức sau đó tiếp thu ý kiến để bổ sung. 
>>> Mời độc giả xem thêm video Cách chức Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nguồn: VTV 1

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)