Người bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh chịu hình thức kỷ luật nào?

(Kiến Thức) - Theo luật sư, ông Ngô Văn Tuấn - người liên quan đến việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh sai quy trình - có thể chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương.

Gần đây, việc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn được kết luận là không đúng quy định. Trước kết luận mới nhất này, dư luận thắc mắc các cá nhân, tập thể để xảy ra sai sót, vi phạm sẽ bị xem xét trách nhiệm như thế nào?
Phóng viên Kiến Thức đã trao đổi với Luật sư Trần Phương Thảo – Công ty Luật Trí Minh để làm rõ hơn về vấn đề này.
Nguoi bo nhiem ba Tran Vu Quynh Anh chiu hinh thuc ky luat nao?
Thông báo số 197/VP-THKH về kết quả Thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ 2010 – 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Theo luật sư Trần Phương Thảo (Công ty Luật Trí Minh), thông báo số 197/VP-THKH về kết quả Thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ 2010 – 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ các cá nhân, tập thể cần chịu trách nhiệm.
Thứ nhất, Giám đốc Sở xây dựng giai đoạn từ 11/10/2010- 7/12/2015 là ông Ngô Văn Tuấn (hiện đang giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) phải chịu trách nhiệm khi trực tiếp ký, thông qua các quyết định bổ nhiệm không đúng quy định.
Đồng thời tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng thời kỳ 2010-2015 cũng phải chịu trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm có liên quan. Trong đó, trách nhiệm tham mưu trực tiếp thuộc về Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thời kỳ 2010 - 2015 và các cán bộ, công chức có liên quan.
Thứ hai, việc chưa báo cáo về Sở nội vụ và không công khai khi cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc từ ngày 23/9/2016 thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa hiện nay là ông Đào Vũ Việt.
Thứ ba, đối với việc giao hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) cho bà Quỳnh Anh khi có quyết định thôi việc, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng Sở xây dựng hiện nay.
Các hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể để xảy ra các sai phạm kể trên có thể căn cứ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và cụ thể tại Điều 8 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.
Theo đó, các hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc.
Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.
Theo Điều 15 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có thẩm quyền xử lý kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn.
Tùy thuộc vào mức độ vi phạm mà Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ quyết định hình thức kỷ luật với ông Ngô Văn Tuấn và các cán bộ công chức có liên quan trong việc ban hành Quyết định số 1634/QĐ-SXD ngày 18/4/2014 bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản và Quyết định 6216/QĐ-SXD ngày 7/11/2014 bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.
Tùy vào mức độ và động cơ khi thực hiện việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh, ông Ngô Văn Tuấn với có thể chịu hình thức xử lý kỷ luật là cảnh cáo hoặc hạ bậc lương; các cán bộ công chức có liên quan có thể chịu hình thức xử lý kỷ luật như khiển trách hoặc cảnh cáo tùy vào mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.
Ngoài ra, ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng Sở Xây dựng hiện nay sẽ phải chịu hình thức xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định trong báo cáo, quản lý công chức; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính; việc quản lý hồ sơ công chức. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa có thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức xử lý kỷ luật.
Tùy vào mức độ vi phạm và hậu quả vi phạm, ông Đào Vũ Việt và Chánh Văn phòng Sở Xây dựng hiện nay có thể chịu hình thức xử lý kỷ luật là hạ bậc lương hoặc giáng chức.

Thông báo số 197/VP-THKH có nêu: trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015 và trong việc quản lý cán bộ năm 2016:

“ Các thiếu sót, vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng thuộc trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Sở giai đoạn từ ngày 11/10/2010 - 07/12/2015; Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng thời kỳ 2010 - 2015, chịu trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm có liên quan.

Trách nhiệm tham mưu trực tiếp thuộc về ông Chánh văn phòng Sở Xây dựng thời kỳ 2010-2015 và của các cán bộ, công chức có liên quan; Việc chưa báo cáo về Sở Nội vụ và không công khai việc cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc từ ngày 23/9/2016 thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng hiện nay.

Việc giao hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi có quyết định thôi việc thuộc trách nhiệm của GĐ Sở Xây dựng và Chánh văn phòng Sở Xây dựng. Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có một phần trách nhiệm, do đã không thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm, kịp thời các thiếu sót, vi phạm xảy ra tại Sở Xây dựng.”.

Về xử lý sai phạm đối với tập thể và cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015: Căn cứ các sai phạm trên, ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 476-CV/TU giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của Thanh tra tỉnh, trên cơ sở đó kiến nghị hình thức kỷ luật nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Linh Hoàng

>> xem thêm

Bình luận(0)