Ngày 20/6, Quốc hội thảo luận về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Google News

Ngày 20/6, Quốc hội thảo luận về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đầu giờ sáng ngày  20/6, Quốc hội xem videoclip về Quy hoạch Thủ đô.
Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Sau đó, Quốc hội  thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Tiếp theo, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Địa chất và khoáng sản.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Địa chất và khoáng sản.
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Địa chất và khoáng sản; Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Mai Loan

>> xem thêm

Bình luận(0)