Lấy phiếu tín nhiệm giúp ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự nhìn nhận mình

(Kiến Thức) - Việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khóa XII sáng 25/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến nội dung về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là một chủ trương mới, đúng đắn mà Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng Đảng đã đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ.
Quốc hội khoá XIII và khoá XIV đã 3 lần tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tại Hội nghị Trung ương 10 khoá XI (tháng 1/2015), chúng ta cũng đã tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI.
Lay phieu tin nhiem giup uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu tu nhin nhan minh
 Hội nghị Trung ương 9 khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Ảnh: Chinhphu.vn
Thực hiện chương trình toàn khóa, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tuy nhiên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rẳng, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - là những chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng.
Do vậy, Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và xây dựng, nghiên cứu thật kỹ Quy định và Tờ trình của Bộ Chính trị, các báo cáo công tác của từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thể hiện chính xác chính kiến của mình qua mỗi lá phiếu, góp phần làm cho việc lấy phiếu lần này thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.
Liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, hiện nay, tổng số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư có 24 người. Tuy nhiên, Hội nghị lần này chỉ lấy phiếu 21 lãnh đạo gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị và 5 thành viên Ban Bí thư. Có ba trường hợp không đủ điều kiện lấy phiếu gồm Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh do đang nghỉ chữa bệnh dài ngày và hai thành viên Ban Bí thư gồm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn. Hai ông mới được bầu bổ sung vào Ban Bí thư ngày 9/5, chưa đủ thời gian công tác theo quy định.
Theo quy định về lấy phiếu tín nhiệm, việc này được tiến hành vào năm thứ 3 (giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp). Trên phiếu có ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm kèm theo các ô tương ứng với 3 mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Hai nhóm nội dung lấy phiếu tín nhiệm là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn.
Theo quy định, Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị phiếu tín nhiệm. Phiếu tín nhiệm có danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Bộ Chính trị chủ trì việc lấy phiếu tín nhiệm. Sau khi các Ủy viên Trung ương ghi phiếu, bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ làm việc và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Trung ương.
Những người có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn khi rà soát, bổ sung quy hoạch và xem xét bố trí, sắp xếp công tác phù hợp. Những người có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên cần kịp thời xem xét, nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.
Theo quy định, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu người ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách khác liên quan.
Danh sách 21 lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư được lấy phiếu tín nhiệm:
Danh sách 16 ủy viên Bộ Chính trị:
1. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
3. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
4. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
5. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng
6. Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình
7. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ,
8. Phó thủ tướng Phạm Bình Minh
9. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính
10. Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng
11. Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai
12. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình
13. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch
14. Bộ trưởng Công an Tô Lâm
15. Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội Hoàng Trung Hải
16. Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân
Danh sách 5 uỷ viên Ban Bí thư:
1. Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên
2. Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình
3. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường
4. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc
5. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)