Hội nghị Trung ương 9, Khóa XII sẽ thảo luận những nội dung gì?

(Kiến Thức) - Sáng nay (25/12), Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Hà Nội và sẽ họp đến ngày 27/12.

Dự kiến trong 3 ngày diễn ra, Hội nghị Trung ương 9 sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026; lấy phiếu tín nhiệm các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thảo luận việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nội dung quan trọng khác.
Hoi nghi Trung uong 9, Khoa XII se thao luan nhung noi dung gi?
 Đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương Đảng. Ảnh: Báo Chính phủ.
Về quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khoá tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.
“Trong xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình; năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết.
Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, đề cao trách nhiệm, của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch; đồng thời, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch; không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.
“Có cơ chế kiểm tra, kiểm soát không để “lọt” những người có một trong các hạn chế, khuyết điểm sau vào quy hoạch cấp chiến lược, cụ thể: Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền; tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”, ông Bình cho hay.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, đến nay, kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng "chạy" quy hoạch hoặc “vận động”, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết.
Về lấy phiếu tín nhiệm, theo Quy định 262 của Đảng, việc này được tiến hành vào năm thứ 3 (giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp). Trên phiếu có ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm kèm theo các ô tương ứng với 3 mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Hai nhóm nội dung lấy phiếu tín nhiệm là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn.
Theo quy định, Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị phiếu tín nhiệm. Phiếu tín nhiệm có danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Bộ Chính trị chủ trì việc lấy phiếu tín nhiệm. Sau khi các Ủy viên Trung ương ghi phiếu, bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ làm việc và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Trung ương.
Những người có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn khi rà soát, bổ sung quy hoạch và xem xét bố trí, sắp xếp công tác phù hợp. Những người có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên cần kịp thời xem xét, nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.
Theo quy định, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu người ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách khác liên quan.
Kiến Thức sẽ liên tục cập nhật thông tin Hội nghị Trung ương 9 trong những ngày hội nghị diễn ra.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)