Infographics: Những nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng XII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội Đảng 12) có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 5 năm tới.

Infographics: Nhung nhiem vu chinh cua Dai hoi Dang XII
 
1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội Đảng 12), diễn ra từ ngày 20 đến 28/1, để đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.
Theo TTXVN

Bình luận(0)