Hưng Yên: Muốn dự tuyển công chức phải qua đào tạo chính quy

(Kiến Thức) - Thanh tra Bộ Nội vụ cho rằng, việc tỉnh Hưng Yên yêu cầu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức loại hình đào tạo chính quy là không đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận Thanh tra chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, số lượng cấp phó...trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hưng Yên giai đoạn 1/1/2015 đến 1/5/2018.
Kết luận về công tác quản lý biên chế công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ, HĐND và UBND tỉnh Hưng Yên còn giao 30 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở GTVT từ sau tái lập tỉnh để làm công tác thanh tra là không đúng quy định. Thậm chí, có đơn vị sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68 để làm công việc văn thư, đánh máy, thủ quỹ.
Hung Yen: Muon du tuyen cong chuc phai qua dao tao chinh quy
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hưng Yên. 
Trong việc thi tuyển công chức, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt yêu cầu tuyển dụng chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp đối với một số vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; yêu cầu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức loại hình đào tạo chính quy là không đúng quy định.
Ngay cả việc sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên ban hành thông báo tuyển dụng công chức cũng không đúng thẩm quyền.
Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, kiểm tra 28 hồ sơ được tiếp nhận không qua thi tuyển, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện trước khi tổ chức sát hạch Hội đồng kiểm tra, sát hạch không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, quyết định về hình thức và nội dung sát hạch. Trong số những trường hợp được tiếp nhận, có 9 trường hợp đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng trong hồ sơ còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Về tuyển dụng viên chức, đoàn thanh tra kiểm tra việc xét tuyển viên chức tại 5 cơ quan, tổ chức hành chính. Kết quả cho thấy, quá trình thực hiện còn tồn tại hạn chế như có cơ quan tổ chức hành chính xây dựng và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại thời điểm tuyển dụng vượt quá số còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao. Một số cơ quan quy định điều kiện thí sinh đăng ký dự tuyển loại hình đào tạo chính quy và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên là chưa phù hợp với quy định.
Đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, theo Thanh tra Bộ Nội vụ vẫn còn tồn tại, hạn chế như có 2 công chức khi được bổ nhiệm lần đầu không đủ thời gian giữ chức vụ 5 năm. Có đến 27 công chức còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và thời diểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm.
Hung Yen: Muon du tuyen cong chuc phai qua dao tao chinh quy-Hinh-2
 Thông báo Kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ về công tác cán bộ tỉnh Hưng Yên.
Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ, đến thời điểm hiện tại, còn 2 phòng ban chuyên môn thuộc cấp huyện có số lượng cấp phó mỗi phòng vượt quá một người.
Hiện còn 10 cơ quan, tổ chức sử dụng 28 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.
Từ những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, công chức, tuyển dụng công chức, viên chức...; tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế, công chức đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật.
Rà soát diều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay.
Miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm. Sắp xếp kiện toàn số lượng cấp phó tại các đơn vị đảm bảo theo đúng quy định.
Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế tồn tại nêu trên.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)