Hà Nội sẽ có thể thêm một Phó Chủ tịch HĐND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét việc tăng 9 đại biểu chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội, trong đó tăng một phó chủ tịch HĐND, 4 phó trưởng ban và 4 ủy viên.

Chiều 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 53, cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết Hà Nội có vị trí, vai trò quan trọng, đồng thời có quy mô, diện tích, số lượng đơn vị hành chính lớn và phải triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng được Trung ương giao.

Vì vậy, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền của thành phố phải đủ mạnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết các công việc hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019, HĐND cấp tỉnh được bố trí tối đa là 10 đại biểu hoạt động chuyên trách. Luật không có quy định về ủy viên hoạt động chuyên trách tại các ban của HĐND cấp tỉnh.

Ha Noi se co the them mot Pho Chu tich HDND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét việc tăng 9 đại biểu chuyên trách HĐND cho Hà Nội. Ảnh: Quochoi.vn.

Chính phủ đề nghị trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hà Nội được bố trí chức danh và số lượng đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã và đại biểu HĐND xã, thị trấn hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019.

HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 có tổng số 18/105 đại biểu chuyên trách. Nhưng nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ đề nghị bố trí cho Hà Nội 19 đại biểu chuyên trách, trong đó, 3 đại biểu là lãnh đạo HĐND thành phố (gồm chủ tịch và 2 phó chủ tịch); mỗi ban của HĐND thành phố bố trí 4 đại biểu (gồm trưởng ban, 2 phó ban và 1 ủy viên).

Như vậy, so với quy định của Luật, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND thành phố Hà Nội tăng thêm 9 người, trong đó, tăng một phó chủ tịch HĐND, 4 phó ban và 4 ủy viên hoạt động chuyên trách tại 4 ban của HĐND.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, Hà Nội thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo hướng không tổ chức HĐND ở các phường thuộc quận và thị xã nên nhiều nhiệm vụ của HĐND phường được chuyển lên cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã và cấp thành phố. Do đó, Ủy ban Pháp luật đề nghị Hà Nội có phương án sắp xếp, bố trí đủ số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách cần thiết cho HĐND các quận và thị xã Sơn Tây trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Do việc bố trí các chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại thành phố Hà Nội khác với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 nên để bảo đảm có cơ sở chính trị vững chắc, cơ quan thẩm tra đề nghị Đảng đoàn Quốc hội báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề này trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021).

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền và Quốc hội xem xét quyết định.

Theo Hoài Vũ/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)