Điều chỉnh giá điện làm CPI tăng 0,26 - 0,31%

Theo tính toán của Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương, các phương án điều chỉnh giá điện sẽ làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,26 - 0,31% và làm giảm 0,22 - 0,25% GDP. Nếu giá điện lần này được Chính phủ cho phép điều chỉnh tăng ở mức 8,36% so với giá hiện hành thì sẽ tương đương với Trung Quốc, Ấn Độ...

Giá điện dự kiến tăng 8,36%
Bộ Công thương đã báo cáo Thủ tướng cho phép điều chỉnh giá bán lẻ điện năm 2019 trong khoảng thời gian cuối tháng 3 này. Dự kiến giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 sẽ tăng khoảng 8,36% so với giá bán điện bình quân hiện hành là 1.720,65 đồng/kWh.
Cục Điều tiết Điện lực cho biết, phương án giá điện năm 2019 đã được xây dựng theo các thông số đầu vào để tính toán giá điện và phân bổ các khoản chênh lệch tỷ giá còn treo theo Quyết định số số 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Dieu chinh gia dien lam CPI tang 0,26 - 0,31%
Điều chỉnh giá điện làm CPI tăng 0,26 - 0,31%. 
Thứ nhất, về cơ cấu nguồn điện huy động, trên cơ sở dự kiến GDP năm nay tăng khoảng 6,8%, Bộ Công thương dự báo tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2019 toàn quốc sẽ đạt 211,9 tỷ kWh. Bộ đã phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2019, dự kiến cơ cấu nguồn điện sẽ bao gồm các loại hình như nhà máy thủy điện, nhiệt điện than, tuabin khí, nhiệt dầu, các nhà máy điện mặt trời, gió, sinh khối. Bên cạnh đó, trong phương án tính giá điện, Bộ Công thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cập nhật tình hình thủy văn, mực nước các hồ thủy điện, tiến độ các nhà máy điện theo thực tế đến hết tháng 1.2019.
Cơ sở tiếp theo là tính toán các chi phí đầu vào của giá điện 2019, bao gồm giá than, khí và thuế bảo vệ môi trường. Về giá than, có giá than nội địa, giá than pha trộn giữa than nhập khẩu với than sản xuất trong nước của một số nhà máy điện. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, giá than thế giới năm 2019 sẽ giảm khoảng 7,41% so với năm 2018. Giá khí cung cấp cho các nhà máy điện cũng theo dự báo của Ngân hàng Thế giới và điều chỉnh giá khí một số nhà máy điện để 100% các nhà máy tuabin khí sẽ thực hiện mua khí theo giá thị trường.
Việc tăng giá điện còn tính toán đến thuế bảo vệ môi trường đối với than và dầu tăng thêm kể từ ngày 1.1.2019 theo Nghị quyết số 579/2018 của UBTVQH; đồng thời dựa trên dự báo về tỷ giá năm 2019 giữa VNĐ với các ngoại tệ như USD, euro, yen Nhật…
Ngoài ra, theo Cục Điều tiết Điện lực, trong phương án giá điện năm 2019 cũng đưa vào tính toán các khoản chi phí còn treo chưa được đưa vào giá điện trong các năm trước như chênh lệch tỷ giá. Mức độ phân bổ sẽ được xem xét, trên cơ sở đánh giá ảnh hưởng của điều chỉnh giá điện đến ảnh hưởng các chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) và tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cũng như đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá điện đến các ngành sản xuất và các hộ sinh hoạt.
GDP giảm 0,22% - 0,25%
Cục Điều tiết Điện lực cho biết, với các thông số đầu vào nêu trên, phương án giá điện đã được xây dựng theo nhiều kịch bản khác nhau. Cùng với đó, Bộ Công thương đã phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện đánh giá tác động của các phương án điều chỉnh giá điện đến CPI, PPI và GDP. Theo đó, các phương án điều chỉnh giá điện làm tăng CPI trong khoảng từ 0,26% - 0,31%, làm tăng PPI trong khoảng từ 0,15% - 0,19%, làm giảm GDP trong khoảng từ 0,22% - 0,25%.
Trên cơ sở kết quả các tính toán, Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng, Ban Chỉ đạo điều hành giá để xem xét, phân tích liều lượng điều chỉnh giá điện ở mức phù hợp. Mức giá điện được điều chỉnh cũng sẽ phù hợp với kịch bản điều hành giá chung trong năm 2019 của Chính phủ nhằm bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu CPI và GDP đã được QH thông qua. Trên cơ sở mức giá bán lẻ điện bình quân điều chỉnh được phê duyệt, Bộ Công thương sẽ có những điều chỉnh cụ thể đối với từng nhóm khách hàng theo thẩm quyền.
Cũng theo Cục Điều tiết Điện lực, thống kê giá điện 25 nước trong năm 2018 bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển; trong đó, có các nước trong khu vực như Lào, Philippines, Indonesia, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, thì giá điện của Việt Nam năm 2018 đang ở mức 0,074 USD/kWh, thấp nhất trong số các nước được thống kê. Do đó, so sánh giá điện năm 2018 của Việt Nam so với các nước trong khu vực được thống kê cho thấy, giá điện của Việt Nam ở mức 91,9% so với giá điện của Trung Quốc, Ấn Độ; 81,7% so với Lào; 73,5% so với Indonesia; 50,4% so với Philippines và 38,7% so với Campuchia. Nếu giá điện lần này được Chính phủ cho phép điều chỉnh tăng ở mức 8,36% so với giá điện bình quân hiện hành thì giá điện của Việt Nam sẽ ở mức 0,080 USD/kWh (tỷ giá ngày 5.3.2019), mức giá này tương đương các nước như Trung Quốc, Ấn Độ...
Bộ Công thương cho biết, dù giá điện tăng thì các hộ nghèo, hộ chính sách vẫn được hỗ trợ như hiện nay theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Theo đó, hộ nghèo được hỗ trợ 30 kWh/hộ/tháng. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh/ tháng được hỗ trợ 30 kWh/hộ/tháng.
Theo Đại biểu Nhân dân

>> xem thêm

Bình luận(0)