Đề nghị cấp lại sổ đỏ dinh thự vua Mèo đúng quy định

Bộ VHTT&DL kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hà Giang tiếp tục xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích dinh thự Vua Mèo theo quy định của pháp luật.

De nghi cap lai so do dinh thu vua Meo dung quy dinh
 Đề nghị cấp lại sổ đỏ dinh thự vua Mèo đúng quy định.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Đặng Thị Bích Liên vừa ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo về việc Hà Giang cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo tại xã Sà Phìn (Đồng Văn) sai quy định khiến người nhà họ Vương phản đối.
Đồng thời, văn bản cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu nhà Vương theo quy định của pháp luật sau khi tỉnh Hà Giang đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Đồng Văn.
Bộ VH-TT-DL cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn tỉnh Hà Giang, dòng họ Vương thực hiện công tác bảo vệ và phát huy di tích này.
Cũng theo báo cáo của Bộ VH-TT-D, năm 1993, khi Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia dinh vua Mèo, ông Vương Quỳnh Sơn (cháu nội của vua Mèo Vương Chính Đức, thân sinh ông Vương Duy Bảo) khẳng định là chủ trương đúng đắn.
Bộ Văn hóa – Thông tin cũng khẳng định việc xếp hạng di tích không quốc hữu hóa quyền sở hữu ngôi nhà của những người trong gia đình được quyền thừa kế hợp pháp.
Sau khi xếp hạng, năm 2002, Bộ Văn hóa Thông tin khi đó đã đầu tư dự án tổng thể bảo tồn khu di tích này với tổng mức đầu tư 6,6 tỷ đồng. Việc triển khai dự án có ý kiến đồng thuận của gia đình. Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh Hà Giang cũng hỗ trợ kinh phí và đất di dời 6 hộ gia đình họ Vương ra khỏi khuôn viên di tích để thực hiện dự án.
Theo Bộ VHTT&DL, việc xếp hạng di tích và đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Khu nhà Vương là một chủ trương đúng. Tuy nhiên, Bộ cũng thừa nhận “vừa qua đã để xảy ra sơ xuất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn”.
Trách nhiệm giải quyết việc này thuộc về tỉnh Hà Giang.
sổ đỏ dinh Vua Mèo cấp cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn đã được thu hồi, Bộ VHTT&DL vẫn kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hà Giang tiếp tục xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích dinh thự Vua Mèo theo quy định của pháp luật.
Theo Vietnamfinance

>> xem thêm

Bình luận(0)