Đại hội Đảng lần thứ XIII: Ba chương trình đột phá của TP HCM

TP HCM đang quyết tâm thực hiện 3 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ mới. Đó là đổi mới quản lý thành phố, phát triển hạ tầng và phát triển nhân lực và văn hóa.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dành thời gian trao đổi với báo chí về quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược được đề ra trong văn kiện trình Đại hội Đảng XIII.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trong không khí hân hoan, phấn khởi của đồng bào, chiến sĩ, đảng viên cả nước cùng hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tôi rất vui mừng, tràn đầy niềm tin về sự thành công tốt đẹp của Đại hội và xin khẳng định: Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Dai hoi Dang lan thu XIII: Ba chuong trinh dot pha cua TP HCM
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Báo PN TP HCM
Trên cơ sở 3 đột phá chiến lược theo dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thành phố HCM vận dụng sáng tạo để xây dựng 3 chương trình đột phá, đồng thời đề ra 1 chương trình trọng điểm với tổng số 51 đề án, nội dung thành phần phù hợp với thực tiễn.
Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, đây là nhiệm vụ thường xuyên, cũng là lâu dài để tạo tiền đề vững chắc phát triển Thành phố.
Ba đột phá chiến lược của TP HCM
Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, chương trình đột phá đầu tiên chính là đổi mới quản lý Thành phố.
Cụ thể, thành phố sẽ chủ động xây dựng, kiên trì kiến nghị, triển khai các cơ chế, chính sách quản lý Thành phố phù hợp tính chất đô thị đặc biệt, đầu tàu về nhiều mặt của cả nước.
Cùng với đó, đề xuất tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách Thành phố; xây dựng chính quyền đô thị; hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông gắn với thành lập Thành phố Thủ Đức; thực hiện nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh.
Khơi dậy tiềm năng, niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân Thành phố tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, thi đua sáng tạo xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.
Chương trình đột phá thứ 2 là phát triển hạ tầng Thành phố.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ tập trung phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông, tạo môi trường, điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển, kết nối các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gắn với bố trí, cơ cấu lại sản xuất và phân bố dân cư.
Chương trình đột phá thứ 3 là phát triển nhân lực và văn hóa Thành phố.
Theo đó, thành phố sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đạt trình độ quốc tế ở 8 lĩnh vực; phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển tiềm năng trí tuệ của nguồn nhân lực thành những thành quả ứng dụng và sáng tạo khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ngoài 3 chương trình đột phá trên, TP HCM sẽ triển khai chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố.
Theo đó, thành phố sẽ nâng cao hiệu quả hợp tác các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển; chú trọng phát triển sản phẩm và thương hiệu sản phẩm, nâng cao tỉ lệ cung ứng sản phẩm đặc trưng của Thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, nghiên cứu sâu kỹ dự thảo các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng để vận dụng triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng, với sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới của người dân, doanh nghiệp Thành phố và sự hợp tác cùng phát triển của các địa phương, bạn bè quốc tế sẽ là nguồn sức mạnh tổng hợp, động lực to lớn giúp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển và bền vững, ngày càng nâng cao uy tín, vai trò, vị thế trên trường quốc tế.
Ba mốc mục tiêu theo tầm nhìn đến năm 2045 của Trung ương
Phân tích cụ thể về những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết nghị quyết xác định 3 mốc mục tiêu cụ thể theo tầm nhìn đến năm 2045 của Trung ương.
Cụ thể, đến năm 2025, Thành phố là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD.
Đến năm 2030 sẽ là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.
Tầm nhìn đến năm 2045, TP HCM sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.
Theo Chủ tịch UBND TP HCM, để thực hiện mục tiêu nêu trên, trước mắt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành phố đã đề ra 26 chỉ tiêu phát triển trên 5 lĩnh vực.
Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm khoảng 8%; kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của Thành phố; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên,…
Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong lưu ý tập trung một số giải pháp trọng tâm.
Theo đó, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế để phát triển kinh tế Thành phố nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động.
Cùng với đó, thành phố phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững.
“Chúng tôi sẽ xây dựng Thành phố trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác” – ông Phong nói.
Ngoài ra, Chủ tịch TP.HCM cũng lưu ý việc phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn công tác quy hoạch với tổ chức thực hiện quy hoạch, xem quy hoạch là công cụ quan trọng để quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội; luôn đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường hòa bình trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên tinh thần chủ động và sáng tạo, phù hợp với đặc điểm và tình hình thành phố; đổi mới quản lý TP.HCM, đẩy mạnh cải cách hành chính với những giải pháp thiết thực, cụ thể, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính…
>>> Mời độc giả xem thêm video Kỳ vọng của người dân Đồng Tháp vào Đại hội XIII của Đảng

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)