Chỉ định bí thư tại đại hội gây dư luận không tốt

Trong quá trình tổ chức Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, một số nơi có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định bí thư tại đại hội hoặc ngay sau đại hội, gây nhiều ý kiến trái chiều và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

40 đảng bộ chưa bầu bí thư do chưa chuẩn bị được nhân sự
Ban Tổ chức Trung ương vừa có báo cáo tổng hợp kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (đảng bộ cấp huyện và tương đương), nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tính đến hết ngày 31/8, có 1.298/1.311 đảng bộ đã hoàn thành đại hội (chiếm 99,0%). Về công tác nhân sự nhìn chung đã được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch. Việc thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy được quan tâm chỉ đạo mở rộng so với nhiệm kỳ trước. Các bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao, nhiều người đạt 100%. Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương cũng được quan tâm đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt.
Cụ thể, về bầu bí thư cấp ủy, tổng số bí thư đã được bầu là 1.141 người, trong đó số tái cử là 926, tham gia lần đầu là 215. Có 456 bí thư cấp ủy không phải người địa phương (40,0%); 122 bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội; 40 đảng bộ chưa bầu bí thư do chưa chuẩn bị được nhân sự, sẽ kiện toàn sau đại hội. Các bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao, nhiều nhân sự đạt 100%.
Chi dinh bi thu tai dai hoi gay du luan khong tot
Đại hội đảng bộ các quận, huyện (Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh: Trường Phong
Tổng số phó bí thư cấp ủy đã được bầu là 2.054 người, số bầu thiếu so với phương án nhân sự 111 (5,2%). Theo đánh giá, các nhân sự trúng cử đều đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hầu hết trong quy hoạch; trình độ lý luận chính trị, chuyên môn so với nhiệm kỳ trước được nâng lên. Các đại hội đều thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu của đại hội về nhân sự bí thư cấp ủy trước khi bầu bí thư cấp ủy theo quy định.
Giới thiệu nhân sự chưa thực sự có tín nhiệm cao
Tuy nhiên, theo báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy chưa thật tốt nên có trường hợp bầu không đúng với đề án nhân sự được phê duyệt. Một số ít nơi, nhân sự được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử, cá biệt có cán bộ chủ chốt tái cử không trúng cử cấp ủy hoặc bí thư, phó bí thư. Đặc biệt, một số nơi có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định bí thư tại đại hội hoặc ngay sau đại hội, gây nhiều ý kiến trái chiều và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một số cấp ủy chưa thực sự nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, nhất là những nội dung mới về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nhân sự của một số cấp ủy chưa thật sự chặt chẽ, còn bị động, chưa gắn kết với tình hình thực tiễn, có nơi còn biểu hiện chủ quan, cục bộ, giới thiệu nhân sự chưa thực sự có tín nhiệm cao. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của một số cấp ủy chưa thường xuyên, sâu sát, quyết liệt, trong đó có vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; chưa làm tốt công tác chính trị tư tưởng và giải quyết chưa dứt điểm những vướng mắc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu các cấp ủy sau đại hội sớm xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên; chuẩn bị tốt việc phân công công tác đối với nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo đúng quy định. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm sắp xếp, bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với những cán bộ không đủ điều kiện tái cử hoặc được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử.
Theo Văn Kiên / Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)