Bộ Công an bỏ cấp tổng cục, giảm gần 60 cục, 300 cấp phòng

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết,  Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục mà sẽ sắp xếp, tinh gọn các đơn vị trực thuộc Bộ theo cấp cục dựa trên nguyên tắc sáp nhập các đơn vị tương đồng hoặc không rõ nhiệm vụ. 

Chiều ngày 7/8, Bộ Công an đã tổ chức buổi họp báo sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, có nội dung về việc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an.
Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, gày 6/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định 01 quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của công an nhân dân. Theo quy định của Nghị định, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở.
Bo Cong an bo cap tong cuc, giam gan 60 cuc, 300 cap phong
 Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an.
Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp, tinh gọn các đơn vị trực thuộc Bộ theo cấp cục dựa trên nguyên tắc sáp nhập các đơn vị tương đồng hoặc không rõ nhiệm vụ, bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc nhưng một việc chỉ giao một đơn vị phụ trách.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với công an tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập báo chí, y tế trong công an nhân dân.
Bộ Công an sẽ giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc Bộ, công an tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an quận, huyện; đồng thời xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, Bộ thí điểm công an xã chính quy một số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, sau đó triển khai toàn quốc.
Theo đó bộ máy Bộ Công an, sẽ xóa bỏ 6 tổng cục, tinh giản gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Cấp công an địa phương sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập cảnh sát PCCC giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội” - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết.
Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết thêm, lực lượng công an dôi dư từ Bộ sau khi tinh giản sẽ được bố trí tăng cường cho địa phương. Các tổng cục trưởng vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ theo quy định, có một số tổng cục trưởng xuống làm cục trưởng. Bộ sắp xếp lại một số đơn vị và cơ quan báo chí và thành lập Cục truyền thông Công an nhân dân, trong đó có báo CAND, truyền hình CAND.
Theo đánh giá của Thiếu tướng Lương Tam Quang thì đây là một “cuộc cách mạng” về tinh gọn bộ máy của ngành công an.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)