Tỉ lệ chọi ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2014

(Kiến Thức) - Mời các bạn xem tỷ lệ chọi năm 2014 ĐH Khoa hoc Xã hội và Nhân văn TPHCM. Kiến Thức sẽ cập nhật tỉ lệ chọi 2015 của trường khi có thông tin.

Năm 2014, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM có tỷ lệ chọi riêng cho từng ngành. Tỷ lệ chọi giữa các ngành có độ chênh lệch lớn, ngành có tỷ lệ chọi cao nhất là ngành Quản trị du lịch và lữ hành 1/12.91 trong đó tỷ lệ chọi thấp nhất là Ngôn ngữ Italia 1/0.52.
Dưới đây là bảng tỷ lệ chọi 2014 từng ngành cụ thể của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM:
Ti le choi nam 2014  DH Khoa hoc Xa hoi Nhan van TP HCM
Tỷ lệ chọi năm 2014 Đại học Khoa hoc Xã hội và Nhân văn TP HCM. 
Kiến Thức sẽ nhanh chóng cập nhật tỷ lệ chọi năm 2015 Đại học Khoa hoc Xã hội và Nhân văn TP HCM ngay khi có thông tin.

>> xem thêm

Bình luận(0)