Thi đánh giá năng lực ĐHQGHN, TS tuân thủ quy định gì?

(Kiến Thức) - Năm 2015, ĐH Quốc gia HN tuyển sinh riêng bằng kỳ thi Đánh giá năng lực. Thí sinh làm bài trên máy tính và phải tuân thủ nghiêm ngặt nhiều quy định.

Theo phương án tuyển sinh năm 2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội, trường này tổ chức tuyển sinh riêng qua kỳ thi Đánh giá năng lực. Theo quy chế của kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh khi vào phòng thi phải tuân thủ các quy định sau đây:
- Không sao chép đề thi dưới bất kỳ hình thức nào; không đổi Phiếu tài khoản với thí sinh khác; không tự ý đổi máy tính trong thời gian thi khi chưa được phép của CBCT;
- Không sử dụng bất cứ một chương trình nào khác ngoài chương trình thi ĐGNL đã cài đặt trên máy tính trong thời gian thi kể cả để làm nháp bài thi;
- Không tự ý đăng nhập, thoát khỏi chương trình, tắt máy tính khi chưa được CBCT cho phép;
- Không tự ý rời khỏi phòng thi khi chưa hết giờ thi hoặc khi đã hết giờ thi nhưng CBCT chưa thông báo cho thí sinh được phép rời khỏi phòng thi;
- Nộp lại Phiếu tài khoản và giấy nháp thi sau khi đã ký xác nhận dự thi.
Vi phạm quy chế thi, thí sinh bị xử lý thế nào?
Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong kỳ tuyển sinh theo đánh giá năng lực năm 2015, mọi vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh.
Thi danh gia nang luc DHQGHN, TS phai tuan thu quy dinh gi?
 TS Sái Công Hồng, Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội hướng dẫn thí sinh trước khi làm thử bài thi đánh giá năng lực tại Thái Nguyên. Ảnh: VNU.
Theo đó, khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: Nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi (CBCT) quyết định tại biên bản được lập.
Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
Đối với bài thi ngoại ngữ: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.
Đối với bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL): Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm lỗi đã khiển trách; tự ý đổi máy tính trong thời gian thi khi chưa được phép của CBCT; sử dụng chương trình khác chương trình thi ĐGNL đã cài đặt trên máy tính trong thời gian thi; tự ý đăng nhập, thoát khỏi chương trình, tắt máy tính khi chưa được CBCT cho phép; tự ý rời khỏi phòng thi khi chưa hết giờ thi hoặc khi đã hết giờ nhưng CBCT chưa thông báo cho phép thí sinh được rời khỏi phòng thi.
Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
Áp dụng chung với cả 2 bài thi: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép với Quy chế tuyển sinh vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy nháp làm bài thi những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây rối trật tự, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.
Áp dụng riêng với bài thi ĐGNL: Sao chép đề thi; đổi Phiếu tài khoản với thí sinh khác; cố tình không nộp lại Phiếu tài khoản và giấy nháp thi sau khi đã ký xác nhận dự thi vào bản kết quả thi ĐGNL.
Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài môn thi đó.
Trừ điểm bài thi được ĐHQGHN quy định như sau: Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn thi đó.
Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn thi đó.
Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài đối với môn thi ngoại ngữ. Thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 (không) môn thi đó.
Cho điểm 0 với: Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; một môn thi có hai bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.
Huỷ bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: Có hai bài thi trở lên bị điểm 0 do phạm lỗi bị cho điểm 0 như quy định nêu trên;
Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp;
Tước quyền vào học ở các trường thành viên trong ĐHQGHN ngay trong năm dự thi và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức; có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác.
Minh Hiếu

>> xem thêm

Bình luận(0)