Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh

(Kiến Thức) - Trong cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh, môn Viết gồm 2 yêu cầu: Viết 1 bức thư (120 từ) và viết 1 bài luận (250 từ) về chủ đề cho sẵn. 

Bộ GD-ĐT vừa chính thức ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, gồm: cấu trúc đề thi và quy định về quy đổi điểm thi sang các bậc năng lực dành cho người Việt Nam học và sử dụng tiếng Anh.
Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ra thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Mục đích ban hành nhằm làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân; Làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, các tài liệu dạy học ngoại ngữ khác và xây dựng tiêu chí trong kiểm tra, thi và đánh giá ở từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo.
Bên cạnh đó, việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam còn để làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo, giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR).
Dưới đây là định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
1. Cấu trúc đề thi:
Cau truc de thi danh gia nang luc su dung tieng Anh
 
Cau truc de thi danh gia nang luc su dung tieng Anh-Hinh-2
 
2. Quy định về quy đổi điểm thi sang các bậc năng lực:
Cau truc de thi danh gia nang luc su dung tieng Anh-Hinh-3
 
Cau truc de thi danh gia nang luc su dung tieng Anh-Hinh-4
 
Minh Hiếu (Tổng hợp)

Bình luận(0)