Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán chuyên Hà Tĩnh năm 2015

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán do Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đưa ra và đáp án, mời các bạn tham khảo.

Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và đáp án cho các bạn học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi này tham khảo.
Đề thi gồm 9 câu, thời gian làm bài 180 phút, thang điểm chấm là 10.
Dưới đây là nội dung đề thi môn Toán trên:
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2015 Trường THPT  Chuyên Hà Tĩnh.
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Toán trên:
 
 
 
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2015 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.


>> xem thêm

Bình luận(0)