VUSTA nâng cao kiến thức về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

VUSTA tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho các đơn vị thuộc cơ quan.

Ngày 16/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội nghị tập huấn, cập nhập kiến thức và các quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước. TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có trung tá Lê Quang Trung, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ công an; đại diện các phòng, ban và cán bộ thuộc VUSTA.
VUSTA nang cao kien thuc ve cong tac bao ve bi mat nha nuoc
VUSTA tập huấn, cập nhập kiến thức và các quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước.
Phát biểu khai mạc hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng cho biết: Bí mật nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước ngày càng quan trọng và cấp bách, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước ngày càng được tăng cường, hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước từng bước được hoàn thiện. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước phù hợp với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, nhiều giải pháp quan trọng được đề ra để công tác bảo vệ bí mật nhà nước đi vào nền nếp, hiệu quả tạo hành lang pháp lý và là cơ sở để công tác bảo vệ bí mật nhà nước từng bước đi vào hiệu quả.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, tăng cường vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước, nêu cao ý thức cảnh giác, hạn chế tốt đa yếu tố dẫn đến nguy cơ bị lộ, lọt bí mật nhà nước và hạn chế nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài, VUSTA tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho các đơn vị thuộc cơ quan.
Chủ tịch VUSTA đề nghị, các lãnh đạo và cán bộ các đơn vị dự nghiêm túc, đầy đủ, trao đổi thẳng thắn, đi sâu vào các vấn đề vướng mắc đơn vị đang tổ chức triển khai thực hiện...
Tại hội nghị, các đại biểu đã được trung tá Lê Quang Trung, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an giới thiệu các Văn bản quy định hiện hành về quy định bảo vệ bí mật nhà nước; Hướng dẫn quy trình, quy định, thẩm quyền giải mật các văn bản mật...
Cũng trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác vệ bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.
Tại hội nghị, các cán bộ của VUSTA đã nắm vững những nội dung cơ bản, nhận thức rõ vấn đề, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh mạng để vận dụng có hiệu quả, đồng thời bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh trên môi trường mạng tại đơn vị.
>>> Mời độc giả xem thêm video Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA:

(Nguồn: VTV)

Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)