VUSTA lấy phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bầu bổ sung Phó chủ tịch

Ngày 24/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ hai, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. TSKH Phan Xuân Dũng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của VUSTA 6 tháng đầu năm 2021, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch VUSTA cho biết, tính đến ngày 30/5/2021, VUSTA có 153 hội thành viên gồm có 63 Liên hiệp Hội địa phương, 90 Hội ngành toàn quốc; 596 tổ chức KH&CN và 3 đơn vị trực thuộc gồm Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, báo Tri thức và Cuộc sống, Nhà xuất bản tri thức; tập hợp trên 3,7 triệu hội thành viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu trí thức.
VUSTA đã rà soát, bổ sung, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương khóa VIII, Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Khóa VIII, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; ban hành Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn Chủ tịch ban hành Chương trình công tác năm 2021 của VUSTA. Ủy ban Kiểm tra VUSTA ban hành Chương trình kiểm sát, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.
VUSTA lay phieu gioi thieu nhan su du kien bau bo sung Pho chu tich
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ hai, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các bộ phận tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ các hội thành viên chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đoàn Chủ tịch VUSTA đã cử đại diện ở các địa phương tham dự, phát biểu ý kiến, trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân của các hội thành viên nhân dịp đại hội; ban hành các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của hội thành viên. Hiện nay, VUSTA đang nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn các Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ hoàn thành trước khi Đại hội VUSTA lần thứ IX dự kiến vào năm 2025.
Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các bộ phận tham mưu hướng dẫn, kiện toàn bộ máy nhân sự của 81 tổ chức KH&CN; hỗ trợ thủ tục pháp lý cho nhiều tổ chức KH&CN tiến hành các hội thảo khoa học và hoạt động chuyên môn. Triển khai tổ chức đoàn giám sát liên ngành về hoạt động hợp tác quốc tế đối với 11 tổ chức KH&CN tại Hà Nội; thăm mô hình một số dự án tại Quảng Ninh, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm đánh giá kết quả của các dự án và sự phối hợp của các tổ chức với chính quyền địa phương. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra chấn chỉnh và xử lý một số tổ chức hoạt động yếu kém, không đúng chức năng, nhiệm vụ hoặc các vấn đề về tạp chí do các tổ chức KH&CN quản lý; giải thể một số tổ chức KH&CN hoạt động không hiệu quả.
Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tăng cường vai trò, vị trí của VUSTA trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở các chương trình phối hợp hoạt động đã ký... 
Ông Thao cũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, VUSTA  tiếp tục bổ sung và hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy, hoạt động của VUSTA.
VUSTA lay phieu gioi thieu nhan su du kien bau bo sung Pho chu tich-Hinh-2
Ths Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký VUSTA.
Tại hội nghị, Ths Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký VUSTA  cho biết, VUSTA là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam do Đảng lãnh đạo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư. Ban Bí thư lãnh đạo VUSTA  thông qua Đảng đoàn. Đảng đoàn VUSTA  chịu trách nhiệm trước Đảng để lãnh đạo các Đảng đoàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức Đảng trong các hội ngành và tổ chức KH&CN của mình.
VUSTA là nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của VUSTA, trước hết là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức Đảng trong VUSTA , các Hội thành viên và Liên hiệp Hội địa phương.
Thứ hai là thúc đẩy việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng đối với đội ngũ trí thức Việt Nam và VUSTA. Tiếp đến là củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, làm tốt công tác hội viên; Chủ động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước; Nâng cao năng lực, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn; Tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của VUSTA; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan VUSTA .
Cũng tại hội nghị, Đoàn chủ tịch đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bầu bổ sung Phó chủ tịch VUSTA.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bản tin tài chính - Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA

Nguồn: VTV


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)