Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Tĩnh: Không ngừng đổi mới hoạt động

Google News

Nhiều năm qua, việc xây dựng và phát triển tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh được đẩy mạnh. Nhiều sản phẩm, sáng kiến phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chia sẻ với Trang tin Vusta.vn, ông Thái Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh đã không ngừng được đổi mới, nhiều lĩnh vực đã đi vào chiều sâu như tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, tổ chức phòng trào thi đua lao động sáng tạo thông qua các Hội thi, Cuộc thi, triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Trong đó nhiều dự án lớn được triển khai có hiệu quả như Dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn, Dự án nuôi cá Tầm thương phẩm đầu tiên tại Hà Tĩnh, dự án nuôi hàu sữa Thái Bình Dương liên tỉnh, dự án Xây dựng làng sinh thái Đông Bạn, dự án sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời, Dự án xuất bản Sách "Những người con Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc 1945-2012" ...
Lien hiep cac Hoi Khoa hoc & Ky thuat Ha Tinh: Khong ngung doi moi hoat dong
Ông Thái Sơn – PhóChủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh 
Các phong trào thi đua lao động sáng tạo thông qua hội thi, cuộc thi đã được hưởng ứng mạnh mẽ, nhiều công trình giải pháp đạt giải đã được ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống. Đặc biệt có nhiều giải pháp của các em học sinh đự thi triễn lãm quốc tế đạt giải cao. Các hoạt động của Liên hiệp hội đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, từng bước khẳng định vai trò của tổ chức của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh nhà.
Lien hiep cac Hoi Khoa hoc & Ky thuat Ha Tinh: Khong ngung doi moi hoat dong-Hinh-2
Dự án nuôi cá Tầm thương phẩm đầu tiên tại Hà Tĩnhđã được triển khai hiệu quả 
Để triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có hiệu quả, Đảng đoàn Liên hiệp hội tỉnh đã tập trung cụ thể hóa Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết Luận 93-KL/TW của Ban chấp hành TW, Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức, đẩy mạnh các hoạt động KH&CN. Từ đó hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đội ngũ trí thức Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều chuyển biến, đi dần vào chiếu sâu, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của tỉnh nhà nói riêng và đất nước nói chung; đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Liên hiệp hội cũng đã tham mưu để Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội với các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc; các ban cán sự đảng, đảng đoàn.
Đối với công tác tư vấn phản biện, Liên hiệp Hội tỉnh đã tập hợp được nhiều chuyên gia là những trí thức có học hàm, học vị cao, có kinh nghiệm, chuyên môn sâu thuộc nhiều lĩnh vực KH-CN để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đã tổ chức nhiều cuộc tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Xây dựng được quy trình các bước thực hiện nhiệm vụ khi tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đặc biệt, năm 2016 Liên hiệp Hội tỉnh đã tham mưu để UBND tỉnh ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tư vấn phản biện và giám đinh xã hội.
Liên hiệp hội Hà Tĩnh đã tham mưu phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo; tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng hằng năm, tiêu biểu như thị xã Hồng lĩnh có 92 giải pháp cấp thị xã, 23 giải dự thi cấp tỉnh, 05 giải pháp dự thi toàn quốc, trong đó có 10 giải pháp đạt giải Hội thi và 20 giải pháp đạt giải Cuộc thi cấp tỉnh.
Hội thi đã trao 35 giải thưởng các loại cấp thành phố, 16 giải thưởng cấp tỉnh và 05 giải thưởng quốc gia. Cuộc thi có 225 mô hình sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi cấp Thành phố, 140 mô hình sản phẩm tham gia cuộc thi cấp Tỉnh, 35 mô hình sản phẩm tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Kết quả, đã có 140 sản phẩm đạt giải cấp Thành phố, 35 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và 12 sản phẩm đạt giải cấp quốc gia.
Lien hiep cac Hoi Khoa hoc & Ky thuat Ha Tinh: Khong ngung doi moi hoat dong-Hinh-3
 

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền một số địa phương về vai trò, vị trí của liên hiệp hội và đội ngũ trí thức chưa thật đầy đủ, đúng đắn, xuyên suốt như quan điểm của Đảng. Từ đó, có nơi, có lúc đã sao nhãng, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu quan tâm, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, quán triệt, dẫn đến một số nơi tổ chức, hoạt động của Liên hiệp hội rơi vào khó khăn, ít được quan tâm, thậm chí mất phương hướng, thụ động, hoạt động cầm chừng. Việc tổng hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ trí thức vào thi đua lao động sáng tạo, giải quyết các vấn đề cốt yếu, ứng dụng phát triển khoa học công nghệ ở một số địa phương chưa thực sự được coi trọng. Các Hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp hội cấp huyện còn ít và khó khăn trong hoạt động.
Chia sẻ về phương hướng, kế hoạch trong thời gian tới, ông Thái Sơn cho biết, Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chủ động, quyết liệt hơn trong mọi hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của Liên hiệp hội tỉnh, đặc biệt là việc tập hợp đội ngũ trí thức tích cực tham gia vào sự nghiệp đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội; thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Liên hiệp hội với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn và Liên hiệp hội cấp tỉnh. Liên hiệp Hội tỉnh sẽ chú trọng công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm ban hành các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh Hà Tĩnh.
Theo HT/Vusta

>> xem thêm

Bình luận(0)