Công đoàn VUSTA triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 19/3, Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Công đoàn VUSTA vượt qua khó khăn năm đại dịch COVID-19
Sau khi ông Lê Duy Tiến - Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghịbà Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã có báo cáo tổng quát hoạt động công đoàn năm 2020 và kế hoạch triển khai công tác 2021.
Cong doan VUSTA trien khai nhiem vu nam 2021
Ông Lê Duy Tiến - Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. 
Theo đó, năm 2020 là năm Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tinh thần “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” dưới sự quan tâm và chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, và sự ủng hộ của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và 18 công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam, ngay từ những ngày đầu phòng chống dịch COVID-19, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể đoàn viên công đoàn về ảnh hưởng, quá trình lây nhiễm và cách thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, đưa ra các chỉ đạo cụ thể tới các công đoàn cơ sở, thống kê số liệu về người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh để có cơ sở đề xuất các chính sách hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, khó khăn, đảm bảo quyền lợi của người lao động, củng cố, nâng cao vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn, phát hiện, đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch, vận động đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong phòng chống dịch COVID-19.
Cong doan VUSTA trien khai nhiem vu nam 2021-Hinh-2
 Bà Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã có báo cáo tổng quát hoạt động công đoàn năm 2020 và kế hoạch triển khai công tác 2021.
Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và các công đoàn cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận, có những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động công đoàn như điều phối, xin ý kiến, cung cấp góp ý vào các văn bản, văn kiện liên quan, trao đổi hoạt động giữa các đơn vị nhằm thích ứng với điều kiện làm việc mới nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
Đồng thời, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã tranh thủ lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai kế hoạch, hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu cứu người trong trong thời gian phòng, chống dịch COVID -19 của Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam nhằm giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt gây ra (trong năm 2020), Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã kêu gọi sự đóng góp của lãnh đạo, các đoàn viên công đoàn các cấp tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung và tổ chức đoàn xe cứu trợ trực tiếp chuyển vật dụng thiết yếu tới đồng bào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…
Bà Quý nhấn mạnh, ngay từ đầu năm 2020, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch công tác nhằm thực hiện Đại hội Khóa II nhiệm kỳ 2017 – 2022, tập trung phát triển tổ chức các công đoàn cơ sở. Kết quả, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã xem xét thẩm tra và kết nạp 3 công đoàn cơ sở là: Công đoàn Viện Chính sách Pháp luật và Quản lý, Công đoàn Viện Khoa học Môi trường và Biến đổi khí hậu và Công đoàn Viện Kinh tế và Phát triển, nâng tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam lên 18 công đoàn cơ sở.
Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của Khối Thi đua III do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, trong đó có việc huy động đóng góp của các công đoàn cơ sở xây dựng dự án nhà tình nghĩa nhằm đền ơn đáp nghĩa, hiến máu cứu người, quyên góp ủng hộ cho nhân dân các vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt và dịch bệnh COVID-19.
Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai các hoạt động theo chức năng hết sức hiệu quả, áp dụng công nghệ thông tin (thư điện tử, tin nhắn, lập diễn đàn…) trong duy trì, cập nhật và trao đổi thông tin thường xuyên nên đã nắm bắt tốt các hoạt động chung tại cơ sở, phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm của từng ủy viên và lãnh đạo công đoàn, thực hiện việc báo cáo nghiêm túc theo yêu cầu của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đặc biệt trong năm 2020, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã có tiếng nói tác động tới các cơ quan có thẩm quyền, bảo vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp của các đoàn viên công đoàn tại 1 công đoàn cơ sở (là Công đoàn Thời báo Kinh tế Việt Nam).
Ban Chấp hành công đoàn các cấp đã phát huy vai trò thành viên của Hội đồng Tiền lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, tham mưu với lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam và các các đơn vị quan tâm, chăm lo, đảm bảo chế độ cho người lao động, thăm hỏi động viên các gia đình đoàn viên công đoàn trong trường hợp tang gia hay đau ốm. Tiền lương và phụ cấp được chi trả đúng hạn kể cả trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, chống dịch COVID-19.
Kết quả, công đoàn viên, người lao động rất phấn khởi hăng say làm việc. Cơ quan đoàn kết, đồng thuận và dân chủ. Đây chính là sự cố gắng lớn đáng biểu dương của các chính quyền và công đoàn cơ sở tại các đơn vị trực thuộc hệ thống.
Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang triển khai công tác về tài chính liên quan đến việc thu nộp công đoàn phí từ các công đoàn cơ sở trực thuộc theo đúng Nghị quyết của Đại hội khóa II nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đầu năm 2020, trong nỗ lực chung tay chống dịch COVID-19, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã tham mưu với các cấp lãnh đạo thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức người lao động đoàn viên công đoàn hiểu rõ, nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tự giác chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người trong gia đình, khuyến khích đoàn viên công đoàn hạn chế tham gia các hoạt động nơi đông người có nguy cơ dịch bệnh. Nắm chắc tình hình tư tưởng của đoàn viên công đoàn là những người đi đến các nước có dịch vừa trở về tự cách ly, bố trí làm việc tại nhà, tự giác khai báo y tế và vận động đoàn viên công đoàn cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân qua phần mềm chống dịch của Bộ Y tế.
Cong doan VUSTA trien khai nhiem vu nam 2021-Hinh-3
Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo công tác kiểm tra, giám sát nam 2020 và Chương trình công tác năm 2021.
Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam cũng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra với phương châm: “Chủ động phòng ngừa, tích cực giải quyết vướng mắc để không phải xử lý”; “Tự giám sát, tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm”. Nhờ vậy, năm 2020 Ủy ban kiểm tra Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và Ban Kiểm tra các công đoàn trực thuộc không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo nào đối với tổ chức và cá nhân công đoàn các cấp
Phát huy tinh thần trách nhiệm của người lao động
Tại hội nghị, đại diện Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam cũng thẳng thắn thừa nhận các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua, công tác khen thưởng chưa được thực hiện rộng khắp và thường xuyên vì lý do khách quan và chủ quan như các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đóng góp các loại quỹ, thể thao… do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.
Kinh phí dành cho các hoạt động công đoàn của Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam khá hạn chế. Phần lớn các hoạt động đều phải huy động Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam tài trợ.
Việc thu nộp 2% kinh phí công đoàn và 1% đoàn phí công đoàn chưa được như mong đợi.
Những khó khăn, hạn chế trên là do yếu tố đặc thù, hầu hết các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam sinh ra trong tổ chức Hội là các tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, tự trang trải, tự chịu trách nhiệm tương tự như các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam là đơn vị tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí trong khi các tổ chức này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí, về tổ chức, và hoạt động nên hoạt động công đoàn cũng càng khó khăn hơn.
100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công đoàn cơ sở, kể các Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam hoạt động kiêm nhiệm nên việc giành thời gian, trí tuệ cho hoạt động công đoàn chưa thỏa đáng dẫn đến chất lượng hoạt động của công đoàn chưa cao. Mặt khác, do kinh phí hạn chế nên rất khó để thực hiện các hoạt động phong trào như thể thao, giao lưu, văn nghệ …
Cong doan VUSTA trien khai nhiem vu nam 2021-Hinh-4
 Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam hướng đến nhiệm vụ 2021.
Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã thông tin nhiệm vụ, trọng tâm công tác năm 2021. Trong đó, tập trung tham gia tích cực vào công tác triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tăng cường công tác tư tưởng, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo chính quyền và Công đoàn Viên chức Việt Nam nhằm động viên đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm của người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.
Bám sát cơ sở, động viên các công đoàn cơ sở tiếp tục học tập, xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, thường xuyên rèn luyện, tiếp tục thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phấn đấu luôn là tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.
Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và lãnh đạo các công đoàn cơ sở không ngừng học tập nâng cao trình độ quản lý, kiến thực hoạt động công đoàn khắc phục khó khăn quan tâm dành nhiều thời gian hơn nữa cho hoạt động của công đoàn nhằm duy trì ổn định và dần phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn.
Đảm bảo vật chất và tinh thần, quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Quyết tâm phấn đấu góp phần không ngừng vào việc cải thiện, ổn định tinh thần, đời sống công đoàn viên, xây dựng cơ quan vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, thi đua – khen thưởng thường xuyên và kịp thời.
Quan tâm, duy trì thúc đẩy các phong trào hoạt động văn hóa thể thao, xã hội, du lịch, thiện nguyện, nhân đạo… và các hoạt động khác.
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên
Ông Phạm Văn Quân, Ủy viên Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận những hoạt động tích cực, hiệu quả của Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm 2020 và đề nghị Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ với chủ đề xuyên suốt của năm 2021 là “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”. Triền khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ công đoàn. Tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII với nội dung “Nghị quyết Đại hội XIII và hành động của cán bộ công đoàn”.
Cong doan VUSTA trien khai nhiem vu nam 2021-Hinh-5
Ông Phạm Văn Quân - Ủy viên Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tin tưởng Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ phát triển vững mạnh.
“Năm 2021 sẽ tập trung sửa đổi luật Công đoàn, vì vậy, đề nghị Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức các hội thảo để tham gia góp ý kiến, sửa đổi” – ông Quân nói và góp ý Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam nên thường xuyên tổ chức khen thưởng và giới thiệu, đề xuất khen thưởng ở Công đoàn cấp trên tạo sự động viên, khuyến khích và xây dựng được tinh thần, trách nhiệm của các đoàn viên.
Đặc biệt, tổ chức các buổi tập huấn để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và phát triển công đoàn lớn mạnh.
Cong doan VUSTA trien khai nhiem vu nam 2021-Hinh-6
TSKH Phan Xuân Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam hoạt động năm 2020.
Phát biểu tại hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chúc mừng và biểu dương về những kết quả đạt được của công đoàn trong năm qua.
“Đã là công đoàn phải quan tâm từng người ở những lúc khó khăn, lan tỏa được sự động viên, chia sẻ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên” – TSKH Phan Xuân Dũng nói và cho biết, năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, là năm khó khăn cho cả thế giới và nước ta, trong đó có đoàn viên của Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đã cố gắng vượt qua, mọi người vui vẻ, có cuộc sống ổn định và có phần không thua kém năm 2019. Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng mọi người đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là niềm vui.
TSKH Phan Xuân Dũng biểu dương về tinh thần tương thân, tương ái với hoạt động hiến máu của Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam. “Nghĩa cử thật cao đẹp, thật đáng biểu dương và trân trọng. Đâu chỉ vậy, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam còn quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt một cách rất tận tâm, đầy lòng nhân ái” – TSKH Phan Xuân Dũng nói.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tin rằng, với chương trình kế hoạch hoạt động gồm 11 nội dung mà Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đưa ra sẽ được hoàn thành xuất sắc và mong “Công đoàn sẽ đông hơn, mạnh hơn và đoàn kết” với tinh thần “Vui hơn, nhanh hơn, hoạt động nhiều việc hơn năm cũ để đạt được thắng lợi mới".
Tại hội nghị, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã khen thưởng công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2020.
Cong doan VUSTA trien khai nhiem vu nam 2021-Hinh-7
 TSKH Phan Xuân Dũng và ông Phạm Văn Quân trao giấy khen cho các Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Cong doan VUSTA trien khai nhiem vu nam 2021-Hinh-8
Ông Nguyễn Quyết Chiến - Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Lê Duy Tiến - Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trao tặng danh hiệu "Đoàn viên Công đoàn xuất sắc năm 2020".

Cong doan VUSTA trien khai nhiem vu nam 2021-Hinh-9
 Ông Nguyễn Thành Tùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trao tặng danh hiệu "Đoàn viên Công đoàn xuất sắc năm 2020" cho các cá nhân.

Cong doan VUSTA trien khai nhiem vu nam 2021-Hinh-10
 TSKH Phan Xuân Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và công đoàn cơ sở.

Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam là một trong 9 đơn vị thành viên trong Khối Thi đua III thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tính đến 31/12/2020, Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có 18 công đoàn cơ sở với tổng số gần 200 đoàn viên.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: Nhân dân TVHiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)