Thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên

Từ đầu năm 2021, phong trào Đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo.

Thuc day hoat dong sang tao trong doan vien, thanh nien
 
Chị Nguyễn Thanh Huyền, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam chia sẻ, ngoài việc ban hành các kế hoạch, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên. Đây vừa là cách để thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trong mỗi hoạt động, mỗi phong trào; vừa giúp cho đoàn viên, thanh niên nhận ra được hiệu quả, sự thú vị của việc đổi mới, sáng tạo.
Để hoạt động Đoàn được sôi nổi và phát triển hơn, ngay từ đầu năm 2021, Đoàn thanh niên cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai cụ thể các nội dung Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của ban Bí thư Trung ương Đoàn về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên đăng tải ý tưởng trên cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam; nghiên cứu phương án để đưa các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên vào thực tiễn cuộc sống; nghiên cứu, tổ chức các hoạt động khuyến khích sự sáng tạo, tư duy sáng tạo trong việc tham gia giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm và có thể triển khai rộng rãi trong các đối tượng thanh niên.
Tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động sáng tạo của thanh niên. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, tình hấp dẫn của các sân chơi, cuộc thi sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực. chủ động phối hợp, đề xuất tổ chức các cuộc thi, sân chơi, đợt hoạt động để thúc đẩy và tạo điều kiện cho thanh niên phát huy các ý tưởng, sáng kiến tham gia giải quyết các vấn đề được quan tâm của xã hội, như: an toàn giao thông, trật tự đô thị, môi trường, giáo dục, cải cách hành chính, văn hóa công sở, phòng chống tệ nạn xã hội…
Đa dạng hóa các hình thức thúc đẩy đoàn viên, thanh niên sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực: Thiết lập các “không gian sáng tạo” trong trường học để sinh viên giới thiệu, chia sẻ các ý tưởng, giải pháp sáng tạo. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức theo hướng thực chất, gắn với đặc thù cơ quan, đơn vị.
Thực hiện tốt Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở”, xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả có thể nhân rộng trong các cơ quan Trung ương và trong công chức, viên chức trẻ toàn quốc. Chủ động phát triển, tôn vinh những mô hình “Ba trách nhiệm” tiêu biểu. Tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm với chủ đề “Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính”.
Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên Tổ chức các hoạt động tập huấn, trao đổi kinh nghiệm đăng bài báo khoa học, khuyến khích giảng viên trẻ đăng ký và phấn đấu có nhiều công trình khoa học được công bố, đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.
Tham mư xây dựng các cơ chế hỗ trợ đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức đề xuất, đăng ký đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng các chuyên đề phục vụ công tác trong từng lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Đoàn thanh niên với đơn vị chức năng của cán bộ, ngành trong việc thực hiện các chương trình, dự án có tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia.
Phát huy vai trò nòng cốt của những “hạt nhân” có nhiều thành tích, kinh nghiệm sáng tạo để lan tỏa, thúc đẩy phong trào, hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển, hoàn thiện các ý tưởng sáng tạo.
Theo Vusta

>> xem thêm

Bình luận(0)