Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu, tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng

Google News

Báo Tri thức và Cuộc sống xin giới thiệu toàn văn phát biểu tiếp thu của TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) về việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" diễn ra chiều 15/9.

Kính thưa Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
Kính thưa các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thưa các quý vị đại biểu tham dự Hội nghị,
Phát biểu của Đồng chí Thủ tướng Chính phủ hôm nay chứng tỏ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của các Đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đội ngũ trí thức KH&CN, với Liên hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt là tình cảm thân thiết, sự gắn bó của Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu rất sâu sắc, nhưng đồng chí đã rất khiêm tốn nói rằng đó là những tâm sự; nhưng đội ngũ trí thức KH&CN cũng như Liên hiệp Hội Việt Nam ý thức sâu sắc rằng đó là sự chỉ đạo mang tầm chiến lược, tâm huyết, sâu sắc và toàn diện đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói riêng và đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà nói chung. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Đồng chí Thủ tướng Chính phủ.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung phat bieu, tiep thu chi dao cua Thu tuong
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu về việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" diễn ra chiều 15/9.
Trong bài phát biểu của mình, Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao những thành tựu mà trí thức KH&CN Việt Nam đã đạt được trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước. Đồng chí đã nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng và sứ mệnh cao cả của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo xây dựng và phát triển trong gần 40 năm qua. Đó là những quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng về tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức nói chung, trí thức KH&CN nói riêng trong xây dựng khối liên minh công - nông - trí trong mọi thời kỳ cách mạng, nhất là trong bối cảnh, tình hình hiện nay của đất nước đang ở một tâm thế mới, một vị trí mới đòi hỏi một sự cố gắng nỗ lực cao hơn rất nhiều mới hoàn thành trách nhiệm cao cả của mình.
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng dành tình cảm thân thiết, sự quan tâm sâu sắc, sẻ chia, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ trí thức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ vượt qua những khó khăn hiện nay, nhất là tình hình của dịch Covid-19 để “vượt lên chính mình”, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho.
Đặc biệt, Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh và làm sâu sắc ý nghĩa chính trị, quan điểm chỉ đạo, tầm quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chỉ rõ nhiệm vụ và yêu cầu Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cùng với đội ngũ trí thức KH&CN tiếp tục tổng kết, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Đồng chí yêu cầu Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phải bám sát mục tiêu, quan điểm, chương trình hành động để tổ chức triển khai, hành động quyết liệt, đạt hiệu quả cao nhất.
Kính thưa Đồng chí Thủ tướng Chính phủ
Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các Hội thành viên sẽ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đồng chí Thủ tướng Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dwngju đất nước ta phát triển, hạnh phúc, hùng cường.
Xin trân trọng cảm ơn Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt đã đến dự Hội nghị và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.
Chúng tôi nhận thấy rằng, ý kiến phát biểu của Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính không chỉ là của một Đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, mà còn như là của một nhà khoa học, lãnh đạo khoa học thực thụ.
Xin kính chúc Đồng chí thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa!
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu, tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng và bế mạc Hội nghị 
  
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)