Lộ diện ông chủ chính thức của Kem Tràng Tiền

Sau một thời gian bị “treo”, Kem Tràng Tiền đã chính thức tìm được ông chủ của mình.

3 năm “vô chủ”
Năm 2000, Công ty Kem Tràng Tiền thực hiện cổ phần hóa. Kem Tràng Tiền gây xôn xao khi nắm giữ “mảnh đất vàng” ở trung tâm thủ đô nhưng chỉ được định giá 3,2 tỷ đồng. Việc định giá quá thấp giá trị doanh nghiệp khiến Kem Tràng Tiền nhanh chóng bị thâu tóm. Thị trường đồn đại phía thâu tóm đã chi ra 32 tỷ đồng nhằm “nuốt trọn” doanh nghiệp có tiếng ở Hà Nội.
Thời gian đó, dù chưa khẳng định nhưng cái tên Hà Văn Thắm, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương đã được nhắc tới trong thương vụ thâu tóm gây tranh cãi này. Tập đoàn Đại Dương không bình luận gì về vấn đề này. Chỉ đến khi báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán 2010 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Ocean Hospitality - OCH) được công bố, sự liên quan giữa Tập đoàn Đại Dương và Kem Tràng Tiền mới chính thức được xác nhận.
 Lộ diện ông chủ chính thức của Kem Tràng Tiền
Kem Tràng Tiền đã được ghi nhận là "công ty con" của OCH
Báo cáo tài chính này không ghi rõ thương vụ “nuốt trọn” Kem Tràng Tiền mà chỉ báo cáo sơ sài qua khoản phải thu dài hạn khác trong thuyết minh báo cáo tài chính. Khoản phải thu này phản ánh các khoản tiền chi ra để công ty thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản, Ocean Hospitality xác định ông Hà Trọng Nam, anh trai ông Hà Văn Thắm (bên liên quan của công ty) đã nhận 500 tỷ đồng.
Đây là khoản ứng trước cho ông Hà Trọng Nam theo Hợp đồng chuyển nhượng số 2510/2010/HĐ-CNCP ngày 25/10/2010 về việc công ty nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần của công ty cổ phần Tràng Tiền từ nhóm cổ đông bao gồm bà Nguyễn Thị Lan Hương, ông Hà Văn Thắm và ông Hà Trọng Nam (các bên liên quan của công ty).
Kể từ năm 2010, OCH đã có nhiều hoạt động mua bán doanh nghiệp. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp được mua sau đều được ghi nhận là “Công ty con” của OCH thì Kem Tràng Tiền vẫn trong tình trạng “vô chủ”. Sau nhiều báo cáo tài chính nhiều quý, khoản tiền 500 tỷ đồng liên quan tới Kem Tràng Tiền vẫn “treo” ở khoản phải thu.
Thậm chí, cho tới báo cáo tài chính hợp nhất 2013, Kem Tràng Tiền vẫn chưa ổn định “vị trí”. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán bởi công ty Deloitte Việt Nam, Kem Tràng Tiền đã được ghi nhận là “Công ty con” của OCH.
Chính thức là “con” của OCH
Tính tới ngày 31/12/2013, Kem Tràng Tiền được ghi nhận là “Công ty con” của OCH. Trong đó, ông Hà Trọng Nam vẫn là người có liên quan chặt chẽ trong mối quan hệ “cha –con” của OCH và Kem Tràng Tiền. Trong khoản phải thu dài hạn khác, ông Hà Trọng Nam vẫn có tên với 500 tỷ đồng.
Thuyết minh báo cáo tài chính một lần nữa xác định đây là khoản ứng trước cho ông Hà Trọng Nam (bên liên quan của Công ty) theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 2510/2010/HĐ-CNCP ngày 25 tháng 10 năm 2010 về việc công ty nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần của Công ty Cổ phần Tràng Tiền từ nhóm cổ đông.
“Công ty đã thực hiện đánh giá lại tài sản do Công ty Cổ phần Tràng Tiền quản lý, sử dụng bằng việc thuê chuyên gia định giá đánh giá lại tài sản. Ban Giám đốc tin tưởng rằng giá giao dịch chuyển nhượng này là phù hợp với giá thị trường tại thời điểm mua” – OCH cho hay.
Có lẽ xác định ngày nắm quyền kiểm soát Kem Tràng Tiền là 31/12/2013 nên doanh thu của Kem Tràng Tiền không được ghi nhận vào doanh tu của OCH trong năm 2013. Kem Tràng Tiền cũng không có nhiều giao dịch với OCH như nhiều công ty con khác như công ty cổ phần khách sạn du lịch Suối Mơ, công ty cổ phần bánh Givral,… Có lẽ doanh thu từ Kem Tràng Tiền sẽ được ghi nhận vào OCH kể từ quý 1 năm nay.
Thông tin về Kem Tràng Tiền cũng được công bố rất nhỏ giọt. Báo cáo tài chính cho biết OCH nắm giữ 78,4% cổ phần tại Kem Tràng Tiền. Một thông tin nữa cũng được tiết lộ. Đó là doanh thu từ bán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, hàng hóa tại Kem Tràng Tiền của OCH ở thời điểm 2012 là 6,8 tỷ đồng.
Theo VTC

Bình luận(0)