Cổ phiếu Bảo Việt lọt Top niêm yết tốt nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Năm thứ 2 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Cổ phiếu của Bảo Việt hiện là một trong 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trong rổ chỉ số VN30 với giá trị vốn hóa tại ngày 16/6/2014 đạt 27.286 tỷ đồng. Với tỷ lệ chi trả cổ tức 15%, năm 2013, Bảo Việt đã chi 1.021 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Tính từ năm 2007 sau khi cổ phần hóa, Bảo Việt đã thực hiện chi trả cho cổ đông gần 5.000 tỷ đồng. 
Để vào danh sách bình chọn của Forbes, Tập đoàn Bảo Việt phải đáp ứng những tiêu chí về kết quả kinh doanh vượt trội trong ngành, có vị thế chủ đạo trên thị trường và đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.
 Trụ sở Tập đoàn Bảo Việt. Ảnh: Internet.
Năm 2013, Bảo Việt có tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.096 tỷ đồng (814.000 triệu USD), lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.654 tỷ đồng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 10,2%; nguồn vốn chủ sở hữu ổn định với tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tăng dần qua các năm và chiếm 96,7% tổng nguồn vốn vào năm 2013.
Trong quý 1/2014, Bảo Việt có doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4%, hoàn thành 35,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2013. Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính tăng trưởng lần lượt là 14,8% và 16,3% so với cùng kỳ 2013. Doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng trưởng 7,6%.
Trong công tác giải quyết bồi thường cho các khách hàng là doanh nghiệp FDI Bình Dương, Bảo Việt đã giúp khách hàng nhanh chóng ổn định sản xuất và phát triển kinh doanh với tổng giá trị gần 27 tỷ đồng.
Hải Sơn

Bình luận(0)