Tập đoàn Bảo Việt lãi “khủng” nghìn tỷ

(Kiến Thức) - Tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt năm 2013 đạt 17.652 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2013 với khoản lãi “khủng” mà nhiều doanh nghiệp phải mơ ước.
Theo báo cáo của Bảo Việt, tổng doanh thu hợp nhất năm 2013 của doanh nghiệp này đạt 17.652 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch, tăng trưởng 10,3% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 1.599 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2013 đạt 55.794 tỷ đồng, tăng 9.569 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 20,7%. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.120 tỷ đồng.
Trong đó, tổng doanh thu của Công ty mẹ đạt 1.352 tỷ đồng, LNTT đạt 1.190 tỷ đồng, hoàn thành 102,6% kế hoạch. LNST đạt 1.104 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2,1% so với năm 2012. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,2%.
Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục lãi "khủng" năm 2013. 
Tính đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản của Công ty mẹ đạt 12.419 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 11.494 tỷ đồng.
2013 được xem là năm thành gặt hái nhiều thành công của Bảo Việt khi doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển ổn định trên mọi mặt hoạt động, các công ty thành viên đều cho kết quả kinh doanh tốt.
Cụ thể, Bảo hiểm Bảo Việt có tổng doanh thu đạt 6.648 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Đơn vị này tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc (đạt 5.662 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2012), chiếm khoảng 23% thị phần.
Bảo Việt Nhân thọ cũng có tăng trưởng doanh thu khai thác mới dẫn đầu thị trường khi tổng doanh thu đạt 8.482 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2012.
Trong năm 2013, với việc tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ đã trở thành hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm về quy mô vốn.
Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan khi tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng tốt với tổng doanh thu đạt 208 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm 2013; lợi nhuận sau thuế đạt 87 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2012.
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, Ngân hàng Bảo Việt đều hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.
Như Biển

Bình luận(0)