Bí ẩn Vua Lợn sai người đóng thế khi nhận sắc phong

Bí ẩn Vua Lợn sai người đóng thế khi nhận sắc phong

(Kiến Thức) - Một trong những đế vương mang tiếng xấu bị sử sách đánh giá, phê phán đó là Lê Tương Dực, ông vua thứ 9 của nhà Hậu Lê. Tuy nhiên ít ai hay Vua Lợn còn có một người đóng thế khi thực hiện nghi thức ngoại giao với nhà Minh.