Giải mã xuất thân hiển hách của thị vệ nhà Thanh

Giải mã xuất thân hiển hách của thị vệ nhà Thanh

(Kiến Thức) - Dưới thời nhà Thanh, bảo vệ Tử Cấm Thành cũng như sự an toàn của hoàng đế và hậu cung là đội thị vệ giỏi võ nghệ. Đặc biệt, những thị vệ nhà Thanh đều có xuất thân đặc biệt. Họ đều là con cháu của công thần, vương công, quý tộc.