Bí ẩn Vua Lợn sai người đóng thế khi nhận sắc phong

Bí ẩn Vua Lợn sai người đóng thế khi nhận sắc phong

(Kiến Thức) - Một trong những đế vương mang tiếng xấu bị sử sách đánh giá, phê phán đó là Lê Tương Dực, ông vua thứ 9 của nhà Hậu Lê. Tuy nhiên ít ai hay Vua Lợn còn có một người đóng thế khi thực hiện nghi thức ngoại giao với nhà Minh.

Bí ẩn lý do hoạn quan thời xưa vẫn lấy vợ

Bí ẩn lý do hoạn quan thời xưa vẫn lấy vợ

Trong các bộ phim truyền hình cổ trang, các thái giám và cung nữ thường được bị coi là nô tài, không đáng nhắc đến. Tuy nhiên trên thực tế, địa vị của thái giám trong các triều...