So sánh taxi truyền thống và Grab, Uber: Ai hơn ai?

So sánh taxi truyền thống và Grab, Uber: Ai hơn ai?

Grab và Uber ở thời điểm này được coi là dịch vụ nhiều tiện ích và ưu thế vượt trội so với taxi truyền thống, nhất là về thời gian chờ và "điểm" phục vụ thực tế.