Mẹ bé trai bị bỏ trên taxi được hồi gia

Mẹ bé trai bị bỏ trên taxi được hồi gia

Các ngành chức năng đã phối hợp giải quyết cho người phụ nữ được hồi gia và tiến hành các thủ tục cần thiết để trao trả cháu bé cho người thân.