Mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ giỏi cỡ nào?

Mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ giỏi cỡ nào?

Cơ quan Mật vụ được biết đến nhiều với nhiệm vụ bảo vệ các Tổng thống Mỹ. Họ luôn sẵn sàng xả thân bảo vệ ông chủ Nhà Trắng trong những tình huống nguy hiểm nhất. Những bí mật về...