Xem Sư đoàn 324 diễn tập bắn đạn thật

Với sự chi viện hỏa lực của pháo binh, không quân, các lực lượng Sư đoàn 324 đã đánh bại được quân địch ở địa hình rừng núi.


Vừa qua, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã tiến hành diễn tập thực binh có bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được chi viện hỏa lực pháo binh, phòng không, không quân tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi”.
Đợt diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy chiến đấu, khả năng hiệp đồng giữa bộ binh, hỏa lực và không quân; giúp cho cán bộ, chiến sĩ vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến đấu và thực hành chiến đấu sát với đối tượng tác chiến trên địa hình cụ thể. Đồng thời tìm ra những hạn chế, yếu kém để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện và SSCĐ của đơn vị.
 Các loại hỏa lực đồng loạt đánh phá các mục tiêu của địch.
 Bộ đội chuẩn bị xuất phát tiến công.
Địch phòng ngự ở rừng núi thường chiếm các điểm cao vượt trội trên địa hình và có giá trị về mặt chiến thuật, khống chế phạm vi rộng xung quanh. Địch thường dựa vào trận địa, công sự kiên cố và hỏa lực mạnh để đối phó với ta. Điều quan trọng là, khi phòng ngự ở địa hình rừng núi, địch thường được chi viện hỏa lực không quân, pháo binh; được chi viện thêm lực lượng từ các cứ điểm khác. Tập bài Tiểu đoàn BB tấn công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi có sự chi viện hỏa lực của pháo binh, phòng không, không quân là một nội dung khó, đòi hỏi sự hiệp đồng rất cao. Đặc biệt, trong chiến đấu, chiến thắng phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm của bộ đội, sự linh hoạt sáng tạo và khéo léo của người chỉ huy.
 Khẩu đội DKZ chuẩn bị đạn và khai hỏa, diệt mục tiêu.
 Khẩu đội 12,7mm hạ nòng, chi viện kìm chế và thu hút hỏa lực địch.
Trong đợt diễn tập này, do làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nhất là việc giáo dục ý chí quyết tâm, chuẩn bị phương tiện, vật chất chu đáo nên các đơn vị của Sư đoàn 324 đã bám sát nội dung, nguyên tắc chiến thuật của bài tập; thực hành tiến công đúng ý định; hiệp đồng chặt chẽ với các quân binh chủng; tiêu diệt hết các mục tiêu, giữ an toàn tuyệt đối cho người và VKTBKT.
Hồng Hiếu

Bình luận(0)