Luận giải sao tốt và xấu trong các “lá số“

Trong đời sống mỗi người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao.

Có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.
 Ảnh minh họa.
Luận giải các chính tinh
Phân loại các chính tinh theo đặc tính chủ yếu
Đế tinh: chủ tể các sao, Tử Vi
Phúc tinh: phúc, thọ, Thiên Đồng, Thiên Lương
Thiện tinh: huynh đệ, phúc thọ, Thiên Cơ
Quý tinh: quan lộc, Thái Dương
Phú tinh: của cải, Thái Âm
Quyền tinh: tài lộc, uy quyền, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thất Sát
Tài tinh: tài lộc, Vũ Khúc, Thiên Phủ
Đào hoa tinh: Liêm Trinh
Ám tinh: cản trở, Cự Môn
Hung tinh:
            dâm tinh, Tham Lang
            hao tinh, Phá Quân
            tù tinh, Liêm Trinh
Luận giải các phụ tinh
Phân loại các phụ tinh theo đặc tính chủ yếu
Các sao tốt
Quý tinh:
Lộc Tồn
Ân Quang
Thiên Khôi
Hóa Lộc
Thiên Quý
Thiên Việt
Long Trì
Tấu Thư
Phượng Các
Thiên Mã
Phú tinh:
Lộc Tồn
Hóa Lộc
Quyền tinh:
Hóa Quyền
Quốc Ấn
Quan Đới
Tướng Quân
Phong Cáo
Đường Phù
Phúc tinh:
Ân Quang
Hóa Khoa
Thiên Hỷ
Thiên Quý
Thiên Giải
Thiếu Dương
Thiên Quan
Địa Giải
Thiếu Âm
Thiên Phúc
Giải Thần
Hỷ Thần
Thiên Thọ
Thiên Đức
Bác Sỹ
Tràng Sinh
Nguyệt Đức
Đẩu Quân
Đế Vượng
Long Đức
Thiên Y
Thanh Long
Phúc Đức
Thiên Trù
Văn tinh:
Thiên Khôi
Văn Xương
Phong Cáo
Thiên Việt
Văn Khúc
Quốc Ấn
Hóa Khoa
Lưu niên văn tinh
Thai Phụ
Đài các tinh:
Tam Thai
Bát Tọa
Lâm Quan
Hoa Cái
Đường Phù
Đào hoa tinh:
Đào Hoa
Hồng Loan
Các sao xấu
Sát tinh:
Địa Kiếp
Thiên Không
Hỏa Tinh
Địa Không
Kiếp Sát
Linh Tinh
Kình Dương
Đà La
Bại tinh:
Đại Hao
Thiên Khốc
Suy
Tiểu Hao
Thiên Hư
Bệnh
Tang Môn
Lưu Hà
Tử
Bạch Hổ
Phá Toái
Mộ
Thiên La
Tử Phù
Tuyệt
Địa Võng
Bệnh Phù
Thiên Thương
Thiên Sứ
Quan Phù
Tuế Phá
Ám tinh:
Hóa Kỵ
Thiên Riêu
Thiên Thương
Phục Binh
Thiên Sứ
Quan Phù
Cô Thần
Quả Tú
Quan Phủ
Dâm tinh:
Thiên Riêu
Hoa Cái
Mộ
Mộc Dục
Thai
Hình tinh:
Thiên Hình
Quan Phù
Thái Tuế
Các sao không tốt, không xấu
Tả Phù
Dưỡng
Triệt
Hữu Bật
Tuần
Theo Thuvienkhoahoc.com

Bình luận(0)