Chán chồng cẩu thả trong yêu đương, vợ ra “luật giường chiếu”

Chán chồng cẩu thả trong yêu đương, vợ ra “luật giường chiếu”

Em cũng muốn anh chiều em chút xíu bằng cách để ý một chút đến bộ đồ ngủ em mặc, khen em một vài câu, mở đèn mờ ảo lãng mạn, cùng em dọn dẹp lại bãi chiến trường và nhất là đừng lăn ra ngủ sau khi xong chuyện.