Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.