Thu hồi hơn 500 tỷ từ các dự án xây dựng sai phạm

(Kiến Thức) - Thanh tra Bộ XD đã phát hiện, kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm, góp phần làm lợi cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Xây dựng đã tiến hành triển khai 45 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 43 đoàn thanh tra chuyên ngành, 2 đoàn thanh tra hành chính và kiểm tra khiếu nại; đã ban hành 31 kết luận thanh tra xử lý vi phạm.
Công trình tòa nhà 8B Lê Trực xây dựng sai phép nghiêm trọng. 
Qua thanh kiểm tra, lực lượng Thanh tra Xây dựng đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, kiến nghị điều chỉnh thanh toán, xuất toán, thu hồi các khoản chi sai nguyên tắc, sai khối lượng.
Cụ thể, đã yêu cầu giảm giá trị dự toán trên 314 tỷ đồng; phát hiện, yêu cầu giảm trừ giá trị thanh toán, quyết toán, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 194,4 tỷ đồng; thu hồi nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ trên 4,4 tỷ đồng.
Cùng với đó, Thanh tra Bộ đã ban hành 3 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 426,5 triệu đồng.
Thanh tra Bộ cũng đã kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật.
Minh Hiếu

Bình luận(0)