Xây dựng Hòa Bình "nợ chồng nợ", lãi lao dốc 74% quý 3

(Kiến Thức) - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với lãi ròng giảm mạnh đến 74% so cùng kỳ.

Doanh thu thuần trong quý 3 của Hòa Bình đạt gần 4.615 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng hơn 3% lên 4.344 tỷ đồng khiến lãi gộp quý 3 của Hòa Bình chỉ đạt 271,3 tỷ đồng, giảm 44%. Biên lãi gộp của HBC cũng giảm mạnh xuống còn 6% từ mức 10% của quý 3/2018.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Hòa Bình tăng 73% lên 40,13 tỷ đồng, chủ yếu do tăng doanh thu tài chính khác 18,8 tỷ đồng. Tuy vậy, khoản mục này không được thuyết minh cụ thể.

Chi phí tài chính được tiết giảm 7% xuống còn 78 tỷ đồng nhưng chi phí lãi vay lại tăng từ 82 tỷ đồng lên 84 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 7% xuống 136 tỷ đồng và chỉ có chi phí bán hàng tăng 45% lên 16,5 tỷ đồng.

Sau cùng, Hòa Bình đạt 68,7 tỷ đồng lãi ròng trong quý 3/2019, giảm mạnh 74% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần 13.646 tỷ đồng, tăng 8% nhưng lãi ròng cắm đầu lao dốc 54% xuống còn 234 tỷ đồng.

Xay dung Hoa Binh

Xây dựng Hòa Bình báo lãi lao dốc 74% trong quý 3/2019 

Tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của Công ty tăng nhẹ 3% lên 16.446 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ngắn và dài hạn ghi nhận đến 5.233 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm và chiếm 32% tổng nguồn vốn Công ty.

Khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng tăng 26% so với đầu năm lên 5.130 tỷ đồng, trong khi phải thu ngắn hạn khách hàng giảm còn 5.576 tỷ đồng từ 6.170 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)