Viglacera làm ăn sao trước nguy cơ bị Gelex “thâu tóm“?

 Trong năm 2020, Tổng công ty Viglacera ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 665,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,2% và 12,4% so với năm trước.

Theo Nghị quyết mới đây của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex), công ty này có ý định mua vào đến mức chi phối tại Viglacera.
Gelex đăng ký mua 22,5 triệu cổ phiếu Viglacera để nâng sở hữu từ 26,64% lên 31,65% vốn tại Viglacera, giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/3 đến 6/4.
Viglacera lam an sao truoc nguy co bi Gelex “thau tom“?
 Gelex có ý định mua vào đến mức chi phối tại Viglacera.
Tính tới 31/12/2020, Gelex đang hạch toán Viglacera là công ty liên doanh, liên kết. Nếu giao dịch thành công sẽ chuyển sang công ty con và hợp nhất vào báo cáo Gelex..
Trong năm 2020, Tổng công ty Viglacera ghi nhận doanh thu đạt 9.413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 665,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,2% và 12,4% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 23,9% lên 24,6%.
Năm 2020, Viglacera đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.300 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất đạt 750 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 840,4 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 112,1% kế hoạch lợi nhuận.
Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Viglacera tăng 8,6% so với đầu năm lên 21.51,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là bất động sản đầu tư là 5.484,4 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 3.851,6 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng tài sản; tài sản cố định là 3.802,1 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; tồn kho là 3.601 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền là 2.023,7 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng tài sản.
Trong cuộc họp giao ban tháng đầu tiên của năm 2021, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn định hướng công ty mở rộng và đầu tư mạnh mẽ vào thị trường miền Nam. Theo ông Tuấn, những dấu hiệu khởi sắc của nhóm kính đã mang lại những hiệu quả rõ rệt về việc đầu tư tại đây, đơn cử là Công ty Kính nổi Viglacera tại Bình Dương, Nhà máy Kính tiết kiệm năng lượng và gần đây là Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ.
Liên quan đến các cổ đông tại Viglacera, cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất tại Viglacera là Bộ Xây dựng với 53,97% cổ phần.
Gelex đang là cổ đông lớn thứ hai tại Viglacera với tỷ lệ nắm giữ 26,64% cổ phần. Một công ty khác thuộc họ hàng nhà Gelex là Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex cũng đang nắm giữ 19,43% cổ phần tại đây.
Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)