Trước thềm lên sàn chứng khoán, OCB báo lợi nhuận quý 3 lao dốc

Nhiều nguồn thu giảm, cộng thêm tăng trích lập dự phòng khiến OCB báo lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm gần 22% về mức 517 tỷ đồng. 

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với nhiều khoản mục suy giảm. Trong đó, nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 0,8% so cùng kỳ 2019, ở mức 1.087 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư lao dốc mạnh 77% về còn 78 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đi lùi 7% về mức 39 tỷ đồng.
Ngược lại cũng có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá. Cụ thể như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 25% lên 193 tỷ đồng. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối 39 tỷ đồng, gấp 4,8 lần. Hay lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp gần 86 lần khi đạt 46 tỷ đồng.
Theo đó, OCB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động là 1.483 tỷ đồng, giảm 8,7% so cùng kỳ.
Sau khi trừ chi phí hoạt động 554 tỷ (giảm hơn 9%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 282 tỷ (tăng 49%).
Do đó, OCB báo lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm gần 22% về mức 517 tỷ đồng. 
Luỹ kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần của ngân hàng đạt 5.054 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 2.008 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ.
Truoc them len san chung khoan, OCB bao loi nhuan quy 3 lao doc
 
Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của OCB đạt 132.992 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm ngoái. 
Cho vay khách hàng đạt 79.178 tỷ đồng, tăng 11,3% so đầu kỳ. Tiền gửi khách hàng cũng tăng 11,7% khi đạt 77.287 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ cho vay, nợ xấu của OCB tăng gần 30% lên mức 1.700 tỷ đồng. Trong đó tăng mạnh nhất là nợ nghi ngờ với 81% chiếm 409 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn cũng tăng hơn 11% lên 816 tỷ đồng; nợ cần chú ý tăng 35% với 474 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu của OCB tăng từ 1,84% của đầu kỳ lên tới 2,15%.
OCB đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 876,7 triệu cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE). 
Trước đó, Ngân hàng đã hoàn tất thương vụ bán 15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là Ngân hàng Aozora (AOZ, Nhật Bản). Tới đầu tháng 10, OCB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 8.767 tỷ đồng lên 10.959 tỷ đồng từ việc chia cổ tức.
Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)