Transimex, Xi măng Công Thanh... bị Ủy ban Chứng khoán "sờ gáy" cuối năm

(Kiến Thức) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt công ty.
 

CTCP Xi măng Công Thanh và CTCP 28 Quảng Ngãi không đăng ký giao dịch

CTCP Xi măng Công Thanh bị phạt 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, Xi măng Công Thanh trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên đến nay, CTCP Xi măng Công Thanh chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Ngoài ra, CTCP Xi măng Công Thanh còn bị phạt 85 triệu đồng vì không báo cáo UBCKNN các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2017; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu gồm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Tổng cộng Xi măng Công Thanh bị phạt đến 435 triệu đồng.

Song song đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt CTCP 28 Quảng Ngãi 70 triệu đồng vì đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng.

Ngày 26/10/2018, UBCKNN có công văn số 7292/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty. Tuy nhiên, đến ngày 29/3/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty.

Transimex, Xi mang Cong Thanh... bi Uy ban Chung khoan
 Một loạt công ty bị UBCKNN sờ gáy xử phạt cuối năm.

CTCP Transimex và ông Nguyễn Văn Thanh không báo cáo về dự kiến giao dịch

Với CTCP Transimex (HoSE: TMS), Công ty đã có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch nên bị phạt 20 triệu đồng.

Ngày 4/12/2017, Transimex là tổ chức có liên quan của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) đã thực hiện giao dịch mua 5.000 cổ phiếu HAH.

Ngày 2/10/2019, Transimex là tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Ngọc Anh, thành viên Ban kiểm soát của CTCP Logistics Vinalink (HoSE: VNL) đã thực hiện giao dịch mua 15.000 cổ phiếu VNL.

Tuy nhiên, Transimex đã không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến thực hiện 2 giao dịch trên.

Một trường hợp khác bị xử phạt là ông Nguyễn Văn Thanh, theo đó ông Thanh bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 24/11/2017, ông Nguyễn Văn Thanh đã mua 93.200 cổ phiếu của CTCP Sông Đà 9.06 (UPCoM: S96), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 552.500 cổ phiếu S96, chiếm 4,95% lên 645.700 cổ phiếu S96, chiếm 5,78% và trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 9.06.

Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Văn Thanh.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)