TP HCM: Nhiều thiếu sót trong quản lý quy hoạch, nhà đất ở quận Tân Phú

(Kiến Thức) - Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú.

Theo đó, về việc thu nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, thanh tra kết luận còn tồn từ năm 2006 đến ngày 31-12-2019 là 1.062 hồ sơ với giá trị ghi nợ theo hồ sơ tính tại thời điểm các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ có số tiền là 374,44 tỷ đồng.

Số hồ sơ còn nợ tiền sử dụng đất của tổ chức tính đến ngày 31-12-2019, còn 1 hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của Công ty CP Địa ốc Tân Phú, tổng cộng số tiền còn nợ là hơn 174 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Phú Tân được UBND TP chấp thuận chuyển hình thức từ cho thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011, giao đất để thực hiện dự án từ năm 2012. Thế nhưng đến thời điểm thanh tra, công ty này chưa thực hiện hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất và cũng chưa triển khai thực hiện dự án.

Kế đến kết luận thanh tra cũng chỉ ra tại thời điểm thanh tra, đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND TP phê duyệt không được công khai tại trụ sở UBND quận Tân Phú và cổng thông tin điện tử của quận theo quy định.

Về công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch xây dựng, tại thời điểm thanh tra, 3 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phủ toàn bộ diện tích quận Tân Phú đã được UBND TP phê duyệt không được công khai tại trụ sở UBND quận và trên cổng thông tin điện tử của quận theo quy định.

TP HCM: Nhieu thieu sot trong quan ly quy hoach, nha dat o quan Tan Phu
Trụ sở UBND quận Tân Phú.

Việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Đội Quản lý nhà có nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc: bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; xây dựng hợp đồng cho thuê nhà ở; việc xác định diện tích cho thuê; trong công tác quản lý, cho thuê nhà ở; công tác quản lý, cho thuê nhà xưởng (nhà sản xuất kinh doanh); công tác quản lý, cho thuê các nhà, đất được giao chờ thực hiện dự án.

Theo báo cáo công nợ của Đội Quản lý nhà, tính đến ngày 30/6/2020, số tiền cho thuê nhà ở chưa thu được để nộp ngân sách nhà nước là 1,6 tỷ đồng, số tiền cho thuê nhà xưởng chưa thu được là 321 triệu đồng. Theo danh sách quản lý của Chi cục Thuế quận Tân Phú tiền thuê đất chưa thu tính đến ngày 15/7/2020 là 5,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND quận Tân Phú chưa thu đủ số nợ tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước. Trong đó, hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tồn từ năm 2006 đến ngày 31/12/2019 là 1.062 hồ sơ với giá trị ghi nợ là 374,44 tỷ đồng (trong đó có 278 hồ sơ nợ từ 10 năm đến 14 năm, với số tiền hơn 51 tỷ đồng).

Số hồ sơ còn nợ tiền sử dụng đất của tổ chức tính đến ngày 31/12/2019 còn 1 hồ sơ với tổng cộng số tiền còn nợ gần 175 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất là 99 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp là 75,7 tỷ đồng).

Trách nhiệm thuộc chính chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận Tân Phú phụ trách lĩnh vực, trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Từ kết luận của Thanh tra TP, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Tân Phú nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp công khai, minh bạch theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực hoạt động của quận. Thực hiện kê khai, sắp xếp, xử lý các nhà, đất quận đang quản lý, sử dụng theo quy định; chấn chỉnh việc quản lý, cho thuê các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra; khẩn trương thu hồi đúng, đủ số tiền còn nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn tồn từ năm 2006 đến nay nộp ngân sách nhà nước…

Gia Lai

>> xem thêm

Bình luận(0)