TOP lỗ nặng 88 tỷ đồng năm 2020, kiểm toán từ chối đưa ý kiến

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của CTCP Phân phối Top One (TOP) bị kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến. 

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, TOP ghi nhận hơn 5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 83% so năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn khiến TOP lỗ gộp 1,8 tỷ đồng.
Trừ các chi phí và thuế thì TOP chịu lỗ sau thuế gần 88 tỷ đồng trong khi năm 2019 chỉ lỗ 2,7 tỷ đồng. Được biết nguyên nhân thua lỗ khủng là do chi phí tài chính phát sinh cao đến từ việc thoái một phần vốn của CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang với giá trị ghi nhận đến 84 tỷ đồng, trong khi năm trước chỉ 26 triệu đồng.
Đáng chú ý kiểm toán đã đưa ra hàng loạt cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2020 của TOP trong đó liên quan đến khoản chuyển nhượng 47% vốn tại Lâm nông sản Thực phẩm Hà Giang dẫn đến khoản lỗ tài chính TOP ghi nhận trong năm là hơn 84 tỷ đồng tuy nhiên kiểm toán viên không thể xác định được giá trị hợp lý của công ty này.
TOP lo nang 88 ty dong nam 2020, kiem toan tu choi dua y kien
 BCTC của TOP bị kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến.
Tiếp đó tại thời điểm 31/12/2020 TOP chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đối với khoản đầu tư tại Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang, nếu tạm xác định theo giá giao dịch chuyển nhượng gần nhất là 32.000 đồng/cp thì giá trị khoản đầu tư cần phải trích dự phòng giảm giá là hơn 86 tỷ đồng.
Bên cạnh đó TOP sử dụng hơn 48% vốn để đầu tư vào LNS TP Hà Giang do kỳ vọng vào dự án trồng rừng kinh tế kết hợp chăn nuôi động vật dưới tán rừng, dự án đã được UBND tỉnh Hà Giang chấp thuận chủ trương chuyển nhượng và điều chỉnh dự án từ 6/2017.
Đồng thời các khoản góp vốn vào Chăn nuôi Hà Giang 1 và Chăn nuôi Hà Giang 2 với cùng số tiền là hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán viên chưa được tiếp cận các hồ sơ liên quan đến các dự án này. Do đó kiểm toán không đưa ra ý kiến về đánh giá đối với giá trị của các khoản đầu tư này của TOP trên BCTC 2020.
Cuối cùng kiểm toán cho rằng doanh thu và lợi nhuận gộp của công ty năm 2020 sụt giảm nghiêm trọng so với 2019, giá vốn hàng bán trong năm cao hơn so với doanh thu bán hàng dẫn tới lợi nhuận gộp bị âm.
Những sự kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.
Cho năm 2021, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua chỉ tiêu năm 2021 với doanh thu giảm 62% so năm 2020, lãi sau thuế ở mức 20 triệu đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)