Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm ăn sao... dính loạt sai phạm?

Trước khi bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra loạt sai phạm, tình hình kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Hà Nội liên tục sụt giảm qua các năm.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra loạt sai phạm đất đai, quản lý tài chính, chi phí đầu tư dự án của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) trong thời gian qua, và yêu cầu đơn vị phải nộp bổ sung vào ngân sách hàng trăm tỷ đồng.
Tong cong ty xay dung Ha Noi lam an sao... dinh loat sai pham?
Hancorp làm ăn liên tục thua lỗ trước khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra loạt sai phạm. 
Hancorp là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập ngày 11/12/1982 trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về Tổng công ty gồm: Công ty Xây dựng số 1, Công ty Xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 11, Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hà Nội, Xí nghiệp Một Bạch Đằng.
Đến ngày 20/11/1995, Hancorp được thành lập lại theo Quyết định số 990/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gồm: 17 đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, 1 đơn vị phụ thuộc hoạch toán nội bộ, 06 đơn vị sự nghiệp và 6 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
Ngày 15/8/2014, công ty đã chính thức chuyển đổi sang hình thức hoạt động công ty cổ phần với vốn điều lệ là 1.410 tỷ đồng. Từ thời điểm cổ phần hóa đến nay doanh nghiệp chưa tăng vốn điều lệ.
Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 cho thấy, Hancorp chỉ lãi sau thuế 2 tỷ đồng, giảm tới 49% so với cùng kỳ 2019.
Theo lý giải của doanh nghiệp, lợi nhuận sụt giảm do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 dẫn đến kết quả kinh doanh của một số công ty con bị ảnh hưởng đáng kể.
Đáng chú ý, thời điểm trên không phải lần đầu tiên lợi nhuận Hancorp bị sụt giảm, trước đó các năm tình hình kinh doanh của công ty đã bị tụt dốc. Cụ thể, lãi sau thuế của Hancorp giảm mạnh từ 134,5 tỷ đồng (năm 2017) xuống gần 93 tỷ đồng (năm 2018) và tiếp tục giảm sâu xuống mức 37,36 tỷ đồng năm 2019.
Tổng tài sản của Hancorp tại thời điểm ngày 30/6/2020 là 6.079 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài chính dài hạn 885 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 2.468 tỷ đồng.
Đến hết quý 2/2020, tổng giá trị hàng tồn kho của Hancorp là 1.910 tỷ đồng, tăng 10% so với con số đầu năm. Ngoài ra, cơ cấu hàng tồn kho của Hancorp còn có hơn 900 tỷ đồng dở dang tại một số công trình xây lắp.
Ngày 16/12 tới, Bộ Xây dựng sẽ đấu giá 139,4 triệu cổ phiếu HAN tương đương 98,83% vốn đang sở hữu tại Hancorp trên HNX. Giá khởi điểm được xác định là 19.930 đồng/cổ phiếu.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)