Thưởng Tết Nguyên đán 2021: Địa phương nào cao nhất?

(Kiến Thức) - Một số địa phương trong nước đã bắt đầu công bố số liệu khảo sát về tiền lương năm 2020, thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đà Nẵng: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 127 triệu đồng
Tại Đà Nẵng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI. Mức thấp nhất ở nhóm này là 358 nghìn đồng, trong đó người quản lý bình quân nhận thưởng hơn 15 triệu đồng và người lao động gần 4,5 triệu đồng.
Thưởng Tết dương lịch nhóm doanh nghiệp FDI cao nhất là 83,4 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 21,8 triệu đồng và người lao động hơn 10 triệu đồng.
Đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021: Cao nhất 42 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 9,6 triệu đồng và bình quân người lao động là gần 8 triệu đồng; Tết dương lịch: Thưởng cao nhất 27 triệu đồng, thấp nhất là 300 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 2,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 2,5 triệu đồng.
Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng, bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 10,7 triệu đồng.
Các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng Tết Nguyên cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 6,1 triệu đồng; Tết dương lịch cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng, bình quân người quản lý là gần 2 triệu đồng và bình quân người lao động là 1,3 triệu đồng.
Nếu so với thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm ngoái ở Đà Nẵng có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể, mức thưởng Tết dương lịch năm ngoài cao nhất thuộc khối doanh nghiệp FDI với 209 triệu đồng, thưởng Tết Nguyên đán là gần 1 tỷ đồng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh.
Thuong Tet Nguyen dan 2021: Dia phuong nao cao nhat?
Ảnh minh họa. 
Năm ngoái tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, dẫn đầu là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng gần 928 triệu đồng, thấp nhất là 3,5 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 155 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng. Doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng.
Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 223 triệu đồng
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều ngày 26/12/2020, có tổng số 138 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo về tình hình tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp.
Đối với thưởng Tết dương lịch 2021, nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, dự kiến mức thưởng trung bình là 1,9 triệu đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 1,5 triệu đồng/người; doanh nghiệp, dân doanh 600 nghìn đồng/người; doanh nghiệp FDI 80 nghìn đồng/người.
Mức thưởng Tết dương lịch dự kiến cao nhất ở các loại hình doanh nghiệp là 58,4 triệu đồng/người (loại hình doanh nghiệp Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước); Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 10 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 38,5 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI 48 triệu đồng/người.
Mức thưởng thấp nhất Tết dương lịch của các doanh nghiệp là 40 nghìn đồng/người thuộc về loại hình DN FDI; nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 50 nghìn đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 200 nghìn đồng/người; doanh nghiệp dân doanh 50 nghìn đồng/người.
Riêng Tết Nguyên đán 2021, nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 2,5 triệu đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 7,2 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 4,6 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI là 3,9 triệu đồng/người.
Cao nhất thưởng Tết Nguyên đán, doanh nghiệp FDI thưởng 223 triệu đồng/người; Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 33,9 triệu đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 58,4 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh 115 triệu đồng/người.
Dự kiến mức thưởng thấp nhất của nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 200 nghìn đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 1,500 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh 100 nghìn đồng/người; doanh nghiệp FDI 130 nghìn đồng/người.
Năm ngoái, doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất ở Thanh Hóa là 170 triệu đồng/người.
Đồng Nai: Mức thưởng Tết cao nhất lên đến 600 triệu đồng/người
Theo tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 25/12 đã có 600 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo về thưởng Tết cho người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp thưởng Tết từ 1 tháng lương, một số doanh nghiệp thưởng cao hơn từ 1-3 tháng lương.
Mức thưởng Tết cao nhất là 600 triệu đồng cho cá nhân là lãnh đạo một Công ty bao bì nước ngoài tại Đồng Nai. Một số Công ty khác cũng có mức thưởng cao nhất khoảng 300 đến 350 triệu đồng/người.
Tết Canh Tý 2020, mức thưởng cao nhất ở Đồng Nai thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 372 triệu đồng/người.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)